Volgens ons

Klachten over de zorg

Als u ontevreden bent over uw ziekenhuis of over uw behandeling, dan kunt u een klacht indienen. Dat is uw recht als patiënt. Hier leest u waarover u kunt klagen, hoe u een klacht indient en waar u terecht kunt met uw klacht.

Volgens ons

Patiënten hebben recht op een duidelijke en laagdrempelige klachtopvang. Het is van belang dat er goed wordt omgegaan met ervaringen en klachten van patiënten. Daarmee leveren zij een bijdrage aan het verbeteren van zorg. Wij vinden het erg belangrijk dat patiënten gehoor en genoegdoening kunnen krijgen voor de ervaren onvrede in de zorg.

Heldere informatie over indienen klachten

Patiënten krijgen vaak onvoldoende informatie over waar en hoe ze een klacht kunnen indienen. En wat ze daar vervolgens van mogen verwachten. Die informatie moet veel helderder en bij alle zorgmedewerkers en patiënten bekend zijn.

Patiënten informeren en hun rechten borgen

Patiëntenfederatie Nederland pleit voor het beter borgen van de rechten van patiënten via het wetsvoorstel Kwaliteit, Klachten en Geschillen in de Zorg (KKGz). Dit wetsvoorstel schrijft onder andere een klachten- en geschillenprocedure voor waarin de zorginstelling verplicht is laagdrempelige klachtopvang en –bemiddeling te bieden. Ook kan de patiënt met deze wet zijn rechten beter uitoefenen, doordat zorgaanbieders zich moeten aansluiten bij een onafhankelijke geschilleninstantie.

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank