Yvonne Spies

Programmamanager Coalitie Leefstijl in de Zorg

Meer dan de helft van de volwassen Nederlanders, 9 miljoen mensen, heeft één of meerdere chronische aandoeningen. Voor mensen met een chronische aandoening valt vaak gezondheidswinst te behalen door hun leefstijl te verbeteren. Het kan leiden tot minder klachten, kan de achteruitgang vertragen en werkt preventief tegen het krijgen van een andere chronische aandoening. Maar je leefstijl veranderen is gemakkelijker gezegd dan gedaan. Daar kun je soms wel wat ondersteuning bij gebruiken.

De Coalitie Leefstijl in de Zorg focust op leefstijl in de context van contact tussen mensen met een fysieke of mentale aandoeningen en hun zorgverlener. Of met betrouwbare digitale bronnen als thuisarts.nl. Daar waar leefstijl van belang is voor de mensen met een chronische aandoening voor verbetering van hun kwaliteit van leven, willen we dat leefstijl een onderwerp van gesprek is in de spreekkamer of digitale zorgomgeving.

De Coalitie Leefstijl in de Zorg spant zich in om de gezonde leefstijl een integraal onderdeel te maken van de reguliere zorg. TNO, Patiëntenfederatie Nederland, NFU en Vereniging Arts en Leefstijl zijn de organiserende deelnemers die dat aanjagen.

Ik ben namens Patiëntenfederatie Nederland samen met TNO verantwoordelijk voor het dagelijkse management van de coalitie. We vullen elkaar mooi aan en de samenwerking verloopt goed. Wij zijn een ander soort partij, met een andere achtergrond en expertise dan bijvoorbeeld TNO. Wij zijn belangrijk als kritisch klankbord voor wat binnen de coalitie wordt bedacht én voor het ontsluiten en toegankelijk maken van de inzichten en uitkomsten. Daarnaast zullen we kennis inbrengen over onder andere de behoeften van patiënten en zullen we bijdragen aan de lobby.


Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!