Geef uw mening over de gemeente waarin u woont

In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart 2018 willen Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND/LPggz graag weten wat er afgelopen jaren goed ging op het gebied van zorg, hulpmiddelen en ondersteuning en wat beter kan. Mogen wij uw hulp hierbij vragen?

We hebben een vragenlijst gemaakt waarin u aan kunt geven wat u wel en niet goed vindt aan de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen in uw gemeente.De uitkomsten van dit onderzoek gebruiken we om de zorg in uw gemeente nog beter te maken. En allereerst voor beleidsbeïnvloeding en belangenbehartiging rondom de gemeenteraadsverkiezingen.

Wat willen we van u weten?
Hoe is binnen uw gemeente de toegang tot de zorg, ondersteuning en hulpmiddelen geregeld? En sluit deze zorg aan bij uw wensen en behoeften? Sluiten zorg, ondersteuning en hulpmiddelen aan bij uw vraag en wensen? Wordt er in uw gemeente gewerkt aan toegankelijkheid en wordt aan mensen gevraagd wat ze belangrijk vinden?

Onder zorg en ondersteuning verstaan we onder meer de hulp die u krijgt vanuit het wijkteam, de jeugdzorg, huishoudelijke hulp, persoonlijke verzorging, begeleiding of dagbesteding. Het gaat ook om ondersteuning bij leren, werken of het vinden van een passende woning of woonplek. Bij hulpmiddelen kan het gaan om aanpassingen aan een woning, een rolstoel of hulp bij vervoer.

> Bekijk hier de resultaten van dit onderzoek

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!