Patiëntenfederatie roept spelers op de medicijnmarkt op voor gezamenlijk overleg

Patiëntenfederatie Nederland belegt op 24 april in Den Haag een Rondetafelbijeenkomst over de tekorten en betaalbaarheid van geneesmiddelen in Nederland. De federatie wil op die manier boven tafel krijgen hoe het kan dat patiënten zo vaak bot vangen als zij hun medicijn willen halen bij de apotheek. De bijeenkomst maakt onderdeel uit van de actie #stopdepillenchaos.nl die op 18 februari begon. Inmiddels hebben duizenden mensen hun steun betuigd.

Voor de Rondetafelbijeenkomst heeft de Patiëntenfederatie alle spelers uit de hele medicijnketen uitgenodigd: van fabrikant, tot groothandel en tot apotheker. Maar ook het ministerie van VWS, de Inspectie voor de Gezondheidszorg en Jeugd en de zorgverzekeraars zijn uitgenodigd.

De federatie vraagt de partijen naar hun eigen rol in de keten. Herkennen ze het beeld dat het een pillenchaos is. Welke maatregelen zien zij om daar iets aan te doen. Wat kunnen ze zelf doen, wat moeten anderen doen? Patiënten en deskundigen zullen vragen stellen.

Uitgenodigd voor het Rondetafelgesprek zijn de koepels van farmaceutische bedrijven: Vereniging Innovatie Geneesmiddelen (VIG), Biosimilars en Generieke geneesmiddelenindustrie Nederland (BOGIN) en de Vereniging van Generieke Leveranciers (GLN). En ook de Bond van Groothandelaren in het Pharmaceutische Bedrijf Nederland (BG Pharma), de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd, het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Zorgverzekeraars Nederland en De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der Pharmacie. Een aantal van hen heeft al toegezegd deel te nemen aan het Rondetafelgesprek.

Wij vragen de deelnemers voorafgaand aan het Rondetafelgesprek hun visie op de beschikbaarheid en betaalbaarheid van medicijnen naar ons toe te sturen. Deze visies willen we half april online publiceren.

> Wilt u onze actie #stopdepillenchaos ook steunen? Ga dan hier naar onze actiepagina. Bij voorbaat dank voor uw stem!

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!