Algemeen

Vragenlijst over Samen Beslissen - dec 2019

MeldactieSBklWaarover ging deze vragenlijst?
Patiëntenfederatie Nederland wil graag weten wat uw ervaring is met kiezen voor een medische behandeling, zorg en/of ondersteuning. Maar ook als u hiermee geen (recente) ervaring heeft, kon u aan deze vragenlijst meewerken. Dit onderzoek leert ons hoe de zorg beter aan kan sluiten bij de wensen van patiënten.

De vragenlijst is inmiddels gesloten. U kunt hier binnenkort de resultaten van dit onderzoek bekijken.