Algemeen

Vragenlijsten over palliatieve sedatie

OnderzoekminlogoHebt u palliatieve sedatie van dichtbij meegemaakt of denkt u hiermee te maken te krijgen? We horen graag uw ervaringen rondom palliatieve sedatie. Er zijn twee vragenlijsten. 

Een vragenlijst voor mensen die in de afgelopen 5 jaar hier ervaring mee hebben gehad bij een naaste en een vragenlijst voor mensen die het komende jaar hier mogelijk mee te maken kunnen krijgen (bij een naaste). De ervaringen nemen wij mee bij het herzien van de richtlijn palliatieve sedatie. Deze richtlijn is bedoeld voor zorgverleners. Ook voor het ontwikkelen van patiënteninformatie bij deze richtlijn worden de reacties gebruikt.

Wat is palliatieve sedatie?

Bij palliatieve sedatie verlaagt de arts met medicijnen het bewustzijn bij mensen in de stervensfase. Het doel is niet om het leven te verkorten, maar om klachten zoals pijn, benauwdheid of angst te bestrijden zodat de patiënt ze niet meer voelt. De arts kan palliatieve sedatie toepassen als het niet lukt om deze klachten op een andere manier te verminderen.

> Vragen voor mensen die er al mee te maken hebben gehad in de afgelopen 5 jaar:

U kunt de vragenlijst hier invullen


> Vragen voor de mensen die er verwachten mee te maken te krijgen:

U kunt de vragenlijst hier invullen

U kunt deze vragenlijst invullen tot 31 maart 2019. 

Bij voorbaat hartelijk dank voor het invullen!