Geef meer informatie bij palliatieve sedatie

Bij palliatieve sedatie verlaagt de arts met medicijnen het bewustzijn bij mensen in de stervensfase. Het doel is om klachten zoals pijn, benauwdheid of angst te bestrijden en zo het lijden te verlichten.
Patiënten en hun naasten hebben behoefte aan veel informatie hierover, wat er gaat gebeuren en hoe.
Dat blijkt uit een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder achthonderd mensen die in de afgelopen vijf jaar met palliatieve sedatie van een naaste te maken hebben gehad.

Nabestaanden zijn doorgaans erg tevreden over het handelen van de zorgverleners bij de palliatieve sedatie. Ze willen graag korte lijnen met de zorgverleners en niet al te veel wisselingen van wie aan het bed komt. Ook willen mensen veel informatie over wat er precies gebeurt tijdens de palliatieve sedatie. Naasten zitten met vragen als: Hoe lang duurt het stervensproces, welke complicaties kunnen optreden, kan de patiënt nog wakker worden en wat is het verschil met euthanasie? Het sterven mag niet te lang duren als het proces eenmaal is ingezet.

Nabestaanden geven aan dat ze soms schrikken als de patiënt wakker wordt, hallucineert of uitdroogt. Ze willen duidelijke en eerlijke informatie hierover, net als over schuimvorming en benauwdheid gedurende het sterven.

Het is in bijna de helft van de gevallen de huisarts die besluit om over te gaan tot palliatieve sedatie. Meestal is de patiënt gewoon thuis. Gemiddeld duurt het een tot drie dagen voor de patiënt overlijdt. Hoe langer het duurt, hoe minder positief mensen zijn.

Patiëntenfederatie Nederland onderstreept het belang van duidelijke informatie voor patiënten en hun naasten. Er moet een vast aanspreekpunt komen voor de naasten tijdens het stervensproces en er moeten heldere afspraken zijn over het gebruik van medicijnen. Ook moet er meer aandacht komen voor de nabestaanden na het overlijden, bijvoorbeeld door standaard te evalueren hoe het is gegaan en wat de nabestaanden daarvan vonden.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!