Onderzoek Praten over het levenseinde

Iets meer dan de helft van de 70-plussers die deelnamen aan een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland over het naderende levenseinde heeft nog geen gesprek gevoerd met een zorgverlener over dat levenseinde. Het merendeel omdat ze daar nog geen behoefte aan hebben.

Wie wel zo’n gesprek wil - een op de drie - vindt het moeilijk er over te beginnen, of is er nog niet klaar voor. Ze willen pas praten over het levenseinde als dat zich aandient, of ze vinden het moeilijk om nu al een gesprek met een zorgverlener daarover aan te gaan. Wie dat wel wil, kiest doorgaans voor een gesprek met de huisarts, als meest vertrouwde zorgverlener.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 mensen uit het patiëntenpanel van de federatie.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!