Praten over het levenseinde is niet altijd gemakkelijk

Iets meer dan de helft van de 70-plussers die deelnamen aan een onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland over het naderende levenseinde heeft nog geen gesprek gevoerd met een zorgverlener over dat levenseinde. Het merendeel omdat ze daar nog geen behoefte aan hebben.

Wie wel zo’n gesprek wil - een op de drie - vindt het moeilijk er over te beginnen, of is er nog niet klaar voor. Ze willen pas praten over het levenseinde als dat zich aandient, of ze vinden het moeilijk om nu al een gesprek met een zorgverlener daarover aan te gaan. Wie dat wel wil, kiest doorgaans voor een gesprek met de huisarts, als meest vertrouwde zorgverlener.

Dat blijkt uit onderzoek onder ruim 1.100 mensen uit het patiëntenpanel van de federatie. De groep bestaat uit mensen ouder dan 70 maar ook mensen die een of meer aandoeningen hebben waaraan zij waarschijnlijk overlijden en/of mensen die zorgen voor hun naaste in de laatste levensfase.

De redenen

Wie (nog) geen behoefte heeft aan een gesprek met een zorgverlener vindt de tijd daarvoor nog niet rijp. Ze willen er niet over praten met derden, denken er nog niet over na, of praten er al over met familie of naasten.

Mensen die wel een gesprek willen met een zorgverlener geven aan dat tijd belangrijk is bij zo’n gesprek. De zorgverlener, vaak is dat de huisarts, moet tijd en ruimte krijgen en nemen om gesprekken te voeren over de laatste levensfase en proactieve zorgplanning.

Dat laatste is volgens de Patiëntenfederatie ook belangrijk voor mensen die pas een gesprek willen als zij denken dat het nodig wordt. Voorlichting over het levenseinde moet zich ook richten op de vraag waarom het nodig is om, ook als je er misschien nog niet heel slecht aan toe bent, toch een gesprek te voeren over de laatste levensfase. Want proactieve zorgplanningsgesprekken waarin vooruit wordt gekeken, kunnen er aan bijdragen dat mensen de zorg krijgen die past bij wat zij belangrijk vinden in het latere leven, constateert de federatie.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!