Producten

Brochures en Informatiekaarten

Wij geven brochures en Informatiekaarten uit die u hier kunt downloaden.

Brochures en Informatiekaarten

Al onze tips, voorlichting en informatie voor patiënten op een rijtje.

Brochures

Pas op de plaats; lastige keuzes in uw z…

Een boek over lastige keuzes in de zorg, met verschillende praktijkvoorbeelden en tips hoe u kunt kiezen. Lees meer


Uw route naar zorg thuis

In deze brochure leest u op welke manier u verpleging en verzorging thuis vanuit de Zorgverzekeringswet kunt regelen. Lees meer


Zorg thuis, wat vindt u belangrijk?

Als u het thuis niet meer alleen redt, krijgt u mogelijk verpleging en verzorging thuis. Lees meer


Uw rechten als patiënt

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. Lees meer


Inzage in uw medisch dossier

In deze brochure worden de wettelijk geregelde mogelijkheden rond inzage in het medisch dossier weergegeven. Lees meer


Een tweede mening

In de gezondheidszorg kunt u een tweede mening vragen. In welke situaties kunt u dat doen? Wat moet u daarbij weten? Lees meer


Vragen over de huisarts

Iedereen in Nederland heeft een huisarts.Deze brochure geeft antwoord op vragen over de relatie tussen de huisarts en de patiënt. Lees meer


Schadevergoeding bij medische fout

In de gezondheidszorg worden dagelijks vele handelingen verricht. Het kan gebeuren dat er iets mis gaat en dat u zelfs schade lijdt. Lees meer


Vragen over de tandarts

Voor een goede gezondheid van uw gebit gaat u naar de tandarts. Maar welke tandarts wilt u? Heeft een tandarts ook een geheimhoudingsplicht? Lees meer


Informatie en toestemming

In de wet is uw recht op informatie en het toestemmingsvereiste vastgelegd. Wat houden deze rechten in? En hoe zorgt u dat u goede informatie krijgt? Lees meer


Klacht over de zorg. Wat nu?

In uw contact met hulpverleners loopt het soms anders dan u verwacht. In deze brochure leest u waar u dan terecht kunt. Lees meer


Kinderen, hun ouders en patiëntrechten

Deze brochure beschrijft de belangrijkste patiëntenrechten per leeftijdsgroep. Ook besteedt de brochure aandacht aan de ziekenhuisopname. Lees meer


Wie beslist?

Deze brochure gaat over het nemen van beslissingen in de gezondheidszorg. Wie beslist bijvoorbeeld als u dit zelf niet (meer) kan? Lees meer


Als uw behandeling anders uitpakt

Wat mag u dan verwachten en wat kunt u zelf doen? Lees meer


Spreek op tijd over uw levenseinde

Een e-book over praten met de dokter over grenzen, wensen en verwachtingen rond uw levenseinde Lees meer


Folders

Een andere huisarts kiezen

In deze folder leest u waarom huisartsen en apotheken medische gegevens elektronisch uit wisselen. En hoe u hiervoor toestemming geeft. Lees meer


Uitwisselen van medische gegevens

In deze folder leest u waarom huisartsen en apotheken medische gegevens elektronisch uit wisselen. En hoe u hiervoor toestemming geeft. Lees meer


Contact met uw dokter

'Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw dokter.' Folder met tips en informatie voor het gesprek met uw dokter. Lees meer


Begeleidingsgesprek Nieuw Geneesmiddel

Wat mag u verwachten van de apotheek bij de uitgifte van een nieuw medicijn. En welke bedragen kunt u tegenkomen op uw rekening? Lees meer


Contact met uw apotheker

Help uzelf. Wees duidelijk tegen uw apotheker. Folder met tips over uw contact met de apotheker en welke rechten en plichten u heeft. Lees meer


Informatiekaarten

Artsen

Samen beslissen: tips om een behandeling…

Aandachtspunten voor de patiënt over hoe u een behandeling kiest die bij u past. * Vraag uitleg over uw ziekte of aandoening* Vraag naar verschillende behandelingen.* Vraag naar voor- en nadelen... Lees meer


Samen beslissen: tips om een dokter te k…

Aandachtspunten voor de patiënt voor de keuze van een zorgverlener die bij de patiënt past. Lees meer


Tips voor ouderen: help mee aan goede zo…

Patiënten kunnen zelf een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van hun zorg. De patiënt is vaak de enige constante in het zorgproces. Lees meer


Gezond leven: uw huisarts kan helpen

Gezonder leven. Hoe doet u dat, naast een drukke baan, een gezin en misschien ook nog met een chronische ziekte? Lees meer


Samen met uw huisarts werken aan uw veil…

Samen met uw huisarts werken aan uw eigen veiligheid. Deze kaart is gebaseerd op de kaart van het gezondheidscentrum. Lees meer


Medicijnen

Veilig medicijngebruik: tips voor cliënt…

Deze kaart kan gebruikt worden in verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. Tips voor clienten en (thuis)zorgmedewerkers. Lees meer


Naar het ziekenhuis? Neem altijd uw medi…

Deze Informatiekaart gaat over 'Samen werken aan uw eigen veiligheid als u naar het ziekenhuis gaat (opname of polikliniek)'. Lees meer


Zorg voor een actueel medicatieoverzicht…

Deze Informatiekaart is bedoeld om samen met u te zorgen voor een actueel medicatieoverzicht. Lees meer


Rechten

Tips over uw rechten als patiënt

U heeft als patiënt rechten en plichten. U krijgt informatie, maar u moet uw zorgverleners ook relevante informatie geven. Lees meer


Als uw behandeling anders uitpakt: versc…

Hoewel zorgverleners hun uiterste best doen om goede zorg te bieden, kan er soms iets misgaan. Lees meer


Tandartsen

Denk mee, praat mee en doe mee voor goed…

Deze Informatiekaart gaat over hoe u met uw tandarts kunt beslissen en meedenken over uw behandeling. Lees meer


Werk samen met uw tandarts aan uw eigen …

Naar de tandarts? Deze kaart geeft tips over hoe u samen met uw tandarts kunt zorgen voor een veilige behandeling. Lees meer


Ziekenhuizen

Naar het ziekenhuis? Neem altijd uw medi…

Deze Informatiekaart gaat over 'Samen werken aan uw eigen veiligheid als u naar het ziekenhuis gaat (opname of polikliniek)'. Lees meer


Samen werken aan uw veiligheid bij spoed…

Deze kaart geeft tips over spoedeisende zorg. Waar kunt u terecht voor het doorgeven van uw hulpvraag en wat zijn de kosten? Lees meer


Help mee aan uw veilige behandeling in h…

Deze Informatiekaart is bedoeld om een veilige behandeling in het ziekenhuis te bevorderen en de patiënt daar meer bij te betrekken. Lees meer


Help mee aan een schone en veilige zorgo…

Samen werken aan een schone en veilige zorgomgeving oftewel de Hygiënekaart. Lees meer


Samen werken aan uw veiligheid in de amb…

Deze patiëntveiligheidskaart gaat over Samen werken aan uw eigen veiligheid op de ambulance (na het bellen met 112). Lees meer


Zorgverzekeringen 

Informatiekaart zorgverzekering kiezen

Deze kaart helpt u bij uw keuze. U ziet en leest hoe Nora haar zorgverzekering kiest. Alle stappen worden duidelijk beschreven. Op de achterkant leest u wat verzekeringstermen (als dekking... Lees meer