Ervaringen

Patiëntgeheim

Met het Patiëntgeheim wil de Patiëntenfederatie regelen dat gegevens die in een persoonlijke gezondheidsomgeving staan, goed beschermd zijn. We willen dat mensen zich bewust zijn van hun recht om geen gegevens te verstrekken en dat er risico’s zijn bij het delen van gegevens.

Ervaringen

Welke ervaringen hebben mensen met het Patiëntgeheim? Op deze pagina vindt u een aantal impressies. Heeft u zelf ervaringen rond het Patiëntgeheim? Neem dan contact op met het Nationale Zorgnummer.

Meldactie
In 2014 heeft de Patiëntenfederatie onderzoek gedaan naar het opvragen van medisch dossiers door officiële instanties. Er hebben 9.000 mensen meegedaan aan deze meldactie. Hieruit bleek dat 16% (1447 mensen) wel eens een (deel) van hun dossier moest opvragen bij een zorgverlener, omdat dit door een instantie werd gevraagd.  Belangrijkste instanties:

  • UWV                     50%
  • gemeente             24%
  • arbodienst            19%
  • letstelschade        10%
  • hypotheek              7%


Een paar reacties uit de meldactie:

  • “Mij is nooit gevraagd om toestemming medische gegevens uit te wisselen, hoewel ik regelmatig bij een POH ga en die beschikt over mijn dossier”
  • “Ik weet er niet heel veel van. Volgens mij heeft de huisarts het "hoofddossier" en voegt de huisarts uitkomsten van bijv. bezoek aan specialisten toe.”
  • “Medische gegevens worden al uitgewisseld tussen specialist en huisarts en binnen een keten van apothekers. Het uitwisselen van gegevens is privacygevoelig en wekt argwaan bij patiënten. Echter, doordat mijn gegevens breder (bij meerdere apotheken) bekend zijn is in een aantal gevallen een levensbedreigende situatie voorkomen. Het uitwisselen van gegevens tussen professionals vind ik geen probleem. Het bieden van inzage in gegevens aan verzekeraars, of, zoals mij is overkomen, werkgevers / bedrijfsartsen vind ik absoluut onacceptabel.”

Lees meer over deze meldactie >>

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank