Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) is een app of een website. Er zijn meerdere soorten. In een PGO verzamel je medische gegevens en gezondheidsgegevens die je zelf meet. Een PGO kan je met verschillende zorgverleners verbinden. Zoals met een huisarts, het ziekenhuis of een therapeut. Jouw medische gegevens staan in hun computer. In een PGO kan jij zelf een kopie van deze gegevens verzamelen. Zoals het advies van je huisarts en je bloeduitslagen. Steeds meer zorgverleners maken hun computers klaar voor verbinding met een PGO.

In een PGO kan je ook zelf gezondheidsgegevens verzamelen. Bijvoorbeeld gegevens die je zelf meet zoals de waarden van je bloeddruk, wat je eet of hoeveel je sport. Dat geeft overzicht.

Voordelen van een PGO

Wat is een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)?

Ontwikkelingen PGO's

Verbinding maken in je PGO kan alleen met zorgverleners die een MedMij-label hebben. Via MedMij verzamel je op een veilige manier een kopie van jouw medische gegevens in je PGO. Bijna elke huisarts in Nederland heeft een MedMij-label.

Het aantal ziekenhuizen, ggz-instellingen en andere zorginstellingen met een MedMij-label is nog beperkt. Maar er komen er steeds meer bij. Daardoor kun jij steeds meer medische gegevens in jouw PGO verzamelen. En wordt jouw PGO steeds completer.

Meer weten over PGO's?

Ervaringen

Ik wil zo snel mogelijk aan de slag met een PGO

Voor wie is een PGO handig?

Een PGO kun je gebruiken om je gezondheid in de gaten te houden. Vanaf je geboorte heb je dan al je gegevens in één dossier: zoals de metingen van het consultatiebureau en je vaccinaties. Iedereen kan dan ook gebruikmaken van een PGO: als je bijvoorbeeld een chronische ziekte hebt, maar ook als je gezond bent. Als je zwanger bent of een fanatieke sporter. Kortom: als je wilt werken aan je gezondheid, dan helpt een PGO daarbij.

Veiligheid PGO's

Een veilige verbinding tussen jouw PGO en je huisarts, ziekenhuis of therapeut is belangrijk. Stichting MedMij heeft regels gemaakt voor het veilig uitwisselen van medische gegevens. PGO’s en zorgverleners met een MedMij-label volgen deze regels. Via MedMij kan jij op een veilige manier een kopie van je medische gegevens in je PGO zetten.

Hoe kies je een PGO?

Er zijn verschillende persoonlijke gezondheidsomgevingen (PGO's). Je vindt de PGO's op digitalezorggids.nl. Geef aan wat jij belangrijk vindt in een PGO en kies daarna uit de lijst een PGO die hieraan voldoet.

Dit doen wij

Wij willen dat iedereen die dat wil, gebruik kan maken van digitale mogelijkheden. Dat betekent dat je niet langer afhankelijk bent van zorgverleners voor de toegang tot je medische gegevens. Wij zien een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) als een middel voor meer zelfregie. Wij werken daarom samen met Stichting MedMij om mensen toegang te geven tot hun gezondheidsgegevens in persoonlijke gezondheidsomgevingen.

De Patiëntenfederatie werkt samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverleners en ICT-leveranciers om deze PGO’s zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Voor iedereen die dat wil. Gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar.

PGO-alliantie

We willen dat deze PGO's zo goed mogelijk aansluiten bij de wensen van de gebruikers. En we willen dat zorgverleners het belang en nut inzien van PGO's. Daarom hebben we de PGO-alliantie opgericht. Deze alliantie bestaat uit patiënten-, branche-, consumenten- en welzijnsorganisaties. De PGO-alliantie is gevormd vanuit het programma PGO on Air, de Patiëntenfederatie is de trekker van de alliantie.

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!