Digitale Zorg

Steeds meer ziekenhuizen en artsen bieden digitale zorg aan. Maar nog lang niet allemaal. Terwijl digitale zorg veel voordelen kan bieden. Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda staan: als een hulpmiddel naast gewone zorg. Met als doel: meer eigen regie, beter zelfmanagement, gemak, betere kwaliteit van leven, meer inzicht in eigen zorg en mogelijkheden. En daardoor beter passende zorg. Patiëntenfederatie Nederland wil dat iedereen die dat wil, gebruik kan maken van digitale mogelijkheden.

Naar hybride zorg

Patientenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Zij moeten kunnen kiezen voor het communicatiekanaal en type zorg dat bij hen past. De weg naar deze hybride zorg hebben we beschreven in een standpunt.

Mogelijkheden digitale zorg

Digitale zorg of e-health ondersteunt mensen bij hun gezondheid. Bijvoorbeeld een videoconsult met de huisarts of fysiotherapeut. Maar ook online ondersteuning bij zelfzorg, online je medisch dossier inzien en domotica: digitale hulpmiddelen waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Digitale zorg wordt vrijwel altijd gecombineerd met persoonlijk contact en zorg. Onderstaande video’s laten zien wat de mogelijkheden zijn van digitale zorg. Voor patiënten en zorgverleners.

Is oma digitaler dan de dokter?
Wat als er net zo met je financiële gegevens om werd gegaan als met je medische gegevens?
Jonge digitale vrouw zoekt dito dokter

Zeggenschap voor patiënten bij kunstmatige intelligentie - ki - in de zorg

De toegankelijkheid en kwaliteit van de zorg staan onder toenemende druk. Innovatieve technologieën zoals kunstmatige intelligentie kunnen deze druk verlichten door administratief werk en zorgprocessen efficiënter te maken en door meer op de individuele patiënt toegesneden zorg te bieden. Het gevolg is een betere gezondheid en algeheel betere kwaliteit van leven. Kunstmatige intelligentie doet zijn intrede in de zorg, maar wordt nog maar beperkt geïmplementeerd. Voor wijdverbreide toepassing zijn allereerst bewezen veiligheid en effectiviteit noodzakelijk. Daarnaast brengt deze technologie ook uitdagingen met zich mee op ethisch en sociaal vlak en is uitbreiding van wet- en regelgeving nodig.

Nederland en Europa werken aan deze uitdagingen, maar voor acceptatie en optimale inbedding van kunstmatige intelligentie in de zorg is meer nodig: middelen, draagvlak, goede voorbeelden die vertrouwen scheppen onder zowel zorgverleners als patiënten. De impact van deze nieuwe technologie wordt uiteindelijk door patiënten ervaren: hun gezondheid en kwaliteit van leven zal er door moeten verbeteren. De Patiëntenfederatie vindt dat patiënten een essentiële rol moeten krijgen in de inbedding van deze technologie in de gezondheidszorg. Meer hierover kun je lezen in het position paper.

In gesprek over zorgrobots en AI

Kunstmatige of artificiële intelligentie (AI) kan de zorg verbeteren. Maar AI kan zorgprofessionals niet vervangen en ze mogen niet zomaar blind vertrouwen op het oordeel van zo’n slimme computer. Dat zeggen deelnemers aan de vierde dialoog over AI in de zorg. De dialoog laat ook zien dat burgers en patiënten meer willen leren over AI en er graag over meepraten.

Digitale innovatie in de zorg met Vliegwiel

Met de Vliegwielcoalitie stimuleert Patiëntenfederatie Nederland digitale innovatie in de zorg. Zo kunnen meer mensen de voordelen van goede digitale zorg ervaren. Het Vliegwiel werkt aan een methode voor opschaling en digitale innovatie in de zorg. Daarbij richt het Vliegwiel zich op de innovatiegebieden telebegeleiding, leefstijlmonitoring en medicijndespensers.

Met de campagne Thuis kan het ook informeren we patiënten over telebegeleiding en stimuleren we hen om naar de mogelijkheden vragen bij hun zorgverlener. Wil je deze campagne ook inzetten?

Digitale keuzehulp

Een digitale keuzehulp is een online tool die patiënten informeert over verschillende behandelopties en hen helpt om de voor- en nadelen en hun eigen wensen en voorkeuren op een rijtje te zetten. Een digitale keuzehulp kan het proces van samen beslissen ondersteunen. Het is een vorm van beslisondersteuning die informeert, bewustwording creëert en stimuleert tot het maken van een keuze.

Zelf een vliegwiel starten? Externe link:vliegwielcoalitie.nl

Vliegwiel richt zich op de innovatiegebieden telebegeleiding bij chronisch hartfalen en COPD en digitale keuzehulpen voor samen beslissen. Maar andere (patiënten)organisaties kunnen ook zelf een vliegwiel beginnen om een digitale innovatie op te schalen die zich op kleine schaal al heeft bewezen.

digitalezorggids.nl

Digitalezorggids.nl is een website van Patiëntenfederatie Nederland en biedt betrouwbare informatie over digitale zorg en praktische tips. Op digitalezorggids.nl vind je apps en digitale middelen die mensen kunnen ondersteunen bij het omgaan met hun (chronische) aandoening en hun gezondheid in het algemeen. Alle apps op de website zijn aangeraden door patiënten zelf. Ook vind je op deze website persoonlijke gezondheidomgevingen (PGO’s).

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving houden mensen zelf hun medische gegevens bij: van bloedgroep en vaccinaties tot medicijngebruik. Uiteindelijk staan ook alle medische gegevens van de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek en bijvoorbeeld de fysiotherapeut in de PGO. De Patiëntenfederatie werkt samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverleners, ICT-leveranciers en MedMij om PGO’s zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Voor iedereen die dat wil. Gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar.

Medische gegevens delen

Een zorgverlener is verplicht medische gegevens van patiënten bij te houden in een medisch dossier. Zo ontstaat er een beeld van de gezondheidssituatie. Deze medische gegevens kunnen worden uitgewisseld met anderen: tussen zorgverleners voor passende zorg, met de patiënt voor inzicht in de eigen gezondheid en voor medisch onderzoek.

Het is belangrijk dat deze gegevensuitwisseling veilig is zodat de kans op misbruik minimaal is. Daarom moeten aan gegevensuitwisseling voorwaarden verbonden zijn. Zo moeten gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld volgens MedMij, zodat de patiënt zijn gegevens ook in zijn PGO kan ontvangen. En, waar het wettelijk verplicht is, moet de zorgverlener de patiënt altijd om toestemming vragen als hij van hem gegevens wil uitwisselen.

Ervaringen

Ik heb ernstig hartfalen. Dankzij digitale hulpmiddelen krijg ik zorg op afstand.

Het webspreekuur scheelt mij heel veel tijd. Ik hoef niet meer heen en weer naar het ziekenhuis.

Nieuwsberichten

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!