Direct naar:

Digitale zorg

Steeds meer ziekenhuizen en artsen bieden digitale zorg aan. Maar nog lang niet allemaal. Terwijl digitale zorg veel voordelen kan bieden. Patiëntenfederatie Nederland heeft digitale zorg hoog op de agenda staan: als een hulpmiddel naast gewone zorg. Met als doel: meer eigen regie, beter zelfmanagement, gemak, betere kwaliteit van leven, meer inzicht in eigen zorg en mogelijkheden. En daardoor beter passende zorg. Patiëntenfederatie Nederland wil dat iedereen die dat wil, gebruik kan maken van digitale mogelijkheden.

Naar hybride zorg

Patientenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Zij moeten kunnen kiezen voor het communicatiekanaal en type zorg dat bij hen past. De weg naar deze hybride zorg hebben we beschreven in een standpunt.

Mogelijkheden digitale zorg

Digitale zorg of e-health ondersteunt mensen bij hun gezondheid. Bijvoorbeeld een videoconsult met de huisarts of fysiotherapeut. Maar ook online ondersteuning bij zelfzorg, online je medisch dossier inzien en domotica: digitale hulpmiddelen waardoor mensen langer thuis kunnen wonen. Digitale zorg wordt vrijwel altijd gecombineerd met persoonlijk contact en zorg. Onderstaande video’s laten zien wat de mogelijkheden zijn van digitale zorg. Voor patiënten en zorgverleners.

Is oma digitaler dan de dokter?
Wat als er net zo met je financiële gegevens om werd gegaan als met je medische gegevens?
Jonge digitale vrouw zoekt dito dokter

Digitale innovatie in de zorg met Vliegwiel

Met de Vliegwielcoalitie stimuleert Patiëntenfederatie Nederland digitale innovatie in de zorg. Zo kunnen meer mensen de voordelen van goede digitale zorg ervaren. Het Vliegwiel werkt aan een methode voor opschaling en digitale innovatie in de zorg. Daarbij richt het Vliegwiel zich op de innovatiegebieden telebegeleiding bij chronisch hartfalen en COPD én op digitale keuzehulpen voor samen beslissen

Met de campagne Thuis kan het ook informeren we patiënten over telebegeleiding en stimuleren we hen om naar de mogelijkheden vragen bij hun zorgverlener.
Wil je deze campagne ook inzetten? 

Digitale keuzehulp

Een digitale keuzehulp is een online tool die patiënten informeert over verschillende behandelopties en hen helpt om de voor- en nadelen en hun eigen wensen en voorkeuren op een rijtje te zetten. Een digitale keuzehulp kan het proces van samen beslissen ondersteunen. Het is een vorm van beslisondersteuning die informeert, bewustwording creëert en stimuleert tot het maken van een keuze.

Zelf een vliegwiel starten? Externe link: vliegwielcoalitie.nl

Vliegwiel richt zich op de innovatiegebieden telebegeleiding bij chronisch hartfalen en COPD en digitale keuzehulpen voor samen beslissen. Maar andere (patiënten)organisaties kunnen ook zelf een vliegwiel beginnen om een digitale innovatie op te schalen die zich op kleine schaal al heeft bewezen. 

DigitaleZorgGids

DigitaleZorgGids is een reviewsite van Patiëntenfederatie Nederland voor de Nederlandse gezondheidszorg. Hier kunnen patiënten, zorgverleners en zorgexperts hun ervaringen met digitale zorgproducten delen. De website laat zien wat digitale zorg is, welke typen digitale zorg (diensten) er zijn, welke producten hieronder vallen en hoe deze worden gewaardeerd. Vanuit het oogpunt van de patiënt, de zorgverlener en de zorgexpert.

Persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO)

Met een persoonlijke gezondheidsomgeving houden mensen zelf hun medische gegevens bij: van bloedgroep en vaccinaties tot medicijngebruik. Uiteindelijk staan ook alle medische gegevens van de huisarts, het ziekenhuis, de apotheek en bijvoorbeeld de fysiotherapeut in de PGO. De Patiëntenfederatie werkt samen met het ministerie van VWS, zorgaanbieders, zorgverleners, ICT-leveranciers en MedMij om PGO’s zo snel mogelijk beschikbaar te stellen. Voor iedereen die dat wil. Gebruiksvriendelijk, veilig en betrouwbaar.

Medische gegevens delen

Een zorgverlener is verplicht medische gegevens van patiënten bij te houden in een medisch dossier. Zo ontstaat er een beeld van de gezondheidssituatie. Deze medische gegevens kunnen worden uitgewisseld met anderen: tussen zorgverleners voor passende zorg, met de patiënt voor inzicht in de eigen gezondheid en voor medisch onderzoek.

Het is belangrijk dat deze gegevensuitwisseling veilig is zodat de kans op misbruik minimaal is. Daarom moeten aan gegevensuitwisseling voorwaarden verbonden zijn. Zo moeten gegevens gestandaardiseerd worden uitgewisseld volgens MedMij, zodat de patiënt zijn gegevens ook in zijn PGO kan ontvangen. En, waar het wettelijk verplicht is, moet de zorgverlener de patiënt altijd om toestemming vragen als hij van hem gegevens wil uitwisselen.

Ervaringen

Ik heb ernstig hartfalen. Dankzij digitale hulpmiddelen krijg ik zorg op afstand.

Het webspreekuur scheelt mij heel veel tijd. Ik hoef niet meer heen en weer naar het ziekenhuis.

Nieuwsberichten

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!