Direct naar:

Patiëntgegevens tijdelijk sneller uitgewisseld tussen zorgverleners

Patiëntgegevens kunnen binnen een aantal weken - zolang de coronacrisis aanhoudt - tijdelijk worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Alleen van patienten die expliciet aangeven dat zij niet willen dat hun gegevens worden gedeeld, blijft de samenvatting van het medisch dossier gesloten.

Daartoe hebben artsen en patiënten- organisaties opgeroepen om sneller en effectiever te kunnen optreden rond de coronacrisis. Het ministerie van VWS wil dit mogelijk maken.

Patiëntenfederatie Nederland heeft met deze tijdelijke maatregel ingestemd, maar wel onder voorwaarden. Zo moet gegevensuitwisseling bijdragen aan kwaliteit van zorg, continuïteit van zorg én kwaliteit van leven. Nu deze waarden door de coronacrisis onder druk komen te staan zijn extra maatregelen nodig.

Versnellen

Om de beoordeling van de gezondheidstoestand van patiënten op huisartsen-, coronaposten en spoedeisende eerste hulpen te verbeteren en versnellen, hebben de zorgprofessionals betrouwbare informatie nodig over de voorgeschiedenis en actuele gezondheidssituatie van de patiënt. Deze gegevens zijn bij de huisarts beschikbaar in de zogenaamde professionele samenvatting op basis van de Richtlijn gegevensuitwisseling huisarts-centrale huisartsenpost.

Patiënten moeten bij hun huisarts aangeven of zij hier wel of geen toestemming voor geven. Bijna 8 miljoen mensen hebben dat gedaan (de grote meerderheid geeft toestemming, terwijl een klein deel dit niet wil).

Vanuit huisartsen kwamen signalen dat de beoordeling van patiënten meer tijd kost als de voorgeschiedenis niet beschikbaar is. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en continuïteit. Daarom pleiten wij er voor, samen met de zorgprofessionals om tijdens deze crisis voor patiënten die nog geen antwoord hebben gegeven op de toestemmingsvraag, uit te gaan van hun veronderstelde toestemming.

Natuurlijk kan iedereen die dat niet wil, expliciet aangeven hier geen toestemming voor te geven. Dat kan op volgjezorg.nl. Overigens kun je jezelf daar ook aanmelden om juist wél toestemming te geven om je medische gegevens te delen.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!