Hulpmiddelen

Hulpmiddelen kunnen de kwaliteit van leven verbeteren voor mensen met een ziekte of beperking. Deze hulpmiddelen zijn belangrijk voor hun dagelijks functioneren. De Patiëntenfederatie vindt dat iedereen recht heeft op een passend hulpmiddel en garantie op tijdige levering, onderhoud en reparaties.

  • Onderzoek

    In het algemeen zijn gebruikers redelijk tevreden over hun hulpmiddel. Zij geven in het onderzoek een gemiddeld cijfer tussen de 7 en 8.

  • Uitzending Kassa en campagne ‘Regel het’

    Het tv-programma Kassa ontving noodkreten van mensen die wanhopig wachten op hun hulpmiddel. Eén van hen is Nick, die door zijn ziekte op een rolstoel. Na een ongeluk had hij een andere rolstoel nodig, maar de levering hiervan duurde ontzettend lang. Een ander voorbeeld is Joyce. Zij liep tegen een hoop problemen aan tijdens haar verhuizing.

Verbeteragenda hulpmiddelen

Mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten hebben vaak te maken met meerdere wetten en regelingen om hun leven op de rails te krijgen. Voor hen gaat het over de optelsom van zorg en ondersteuning, opvang, school, werk, inkomen, wonen, vrije tijd en mobiliteit. En zij ervaren juist ook tussen de stelsels veel problemen in de uitvoering. Dat kan en moet beter.

In 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen VWS, VNG, leveranciers, professionals over de verbetering van de toegang, levering en service van hulpmiddelen. Die hebben geleid tot een verbeteragenda hulpmiddelen. Met als doel dat voor mensen die hulpmiddelen gebruiken de zorg merkbaar beter wordt. De eerste verbetervoorstellen zijn juni 2021 gepresenteerd. Maar daarmee is de klus niet af. Nu komt het aan op het toepassen van deze verbetervoorstellen en monitoren bij gebruikers van hulpmiddelen of er ook echt verbetering optreedt.
In het verlengde van de verbeteragenda hebben we voorjaar 2021 samen met Ieder(in), Dwarslaesie Organisatie Nederland, Spierziekten Nederland, Per Saldo en nog veel meer organisaties gepleit we voor een toekomst met één wettelijke regeling voor hulpmiddelen en woningaanpassing.

Passende betaling voor een passend hulpmiddel

Bij passende zorg horen ook passende eigen betalingen. Dat schrijven we samen met MIND, Ieder(in) en KBO-PCOB aan de Tweede Kamer in een brief over het verzekerde pakket.
Daarin pleiten we onder andere voor dekkende vergoedingen voor zorg en hulpmiddelen en een eenvoudiger en samenhangender systeem van eigen betalingen. Vooral voor mensen die gelijktijdig zorg, ondersteuning, genees- en hulpmiddelen uit verschillende wetten en voorzieningen nodig hebben.

Generiek Kwaliteitskader Hulpmiddelenzorg

Iemand met een zware lichamelijke baan heeft een andere zorgvraag dan iemand die de hele dag op kantoor zit. De zorgvraag van de patiënt moet daarom zwaar wegen bij de keuze van een hulpmiddel. En ook iemands bezigheden zoals hobby’s of sporten moet worden meegenomen. En bijvoorbeeld of iemand kinderen heeft. Dat kan allemaal van invloed zijn op het hulpmiddel dat nodig is. De wens van de patiënt staat dus centraal, niet de prijs die de zorgverzekeraar kan bepalen. Dat is afgesproken tussen patiënten, verzekeraars, leveranciers, zorgverleners en andere betrokkenen in het kwaliteitskader hulpmiddelenzorg.

Verschillende partijen zoals patiëntenorganisaties, zorgaanbieders, beroepsgroepen en brancheorganisaties hebben vastgelegd dat de patiënt een hulpmiddel moet kunnen krijgen dat past bij zijn of haar behoeften. Zorginstituut Nederland ziet toe op de naleving van deze afspraken. Bij een geschil kan worden teruggegrepen op de afspraken.

Europese Wetgeving medische hulpmiddelen

Op 26 mei 2020 zou de nieuwe Europese verordening voor medische hulpmiddelen (Medical Device Regulation, MDR) ingaan. Door de internationale crisis rondom COVID-19 zijn diverse stappen belemmerd die nog nodig waren voor de invoering van deze nieuwe wetgeving. Op voorstel van de Europese Commissie gaat de verordening daarom een jaar later in, op 26 mei 2021. Het uitstel geeft alle betrokken internationale partijen de noodzakelijke ruimte zich te richten op het bestrijden van de coronacrisis. Het voorstel tot uitstel is door de Europese Raad van Ministers en het Europees Parlement aangenomen.

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!