Verbeteringen bij hulpmiddelen zijn maar gedeeltelijk gerealiseerd

Wie een hulpmiddel heeft, weet helaas maar al te goed dat er veel kan misgaan. Bij het aanvragen, de levering, het onderhoud of bij een verhuizing, om maar een aantal voorbeelden te noemen waarover afgelopen jaren veel aan de bel werd getrokken. Daarom hebben alle partijen die betrokken zijn bij hulpmiddelen in 2021 afspraken gemaakt over hoe het beter kan en moet gaan. Patiëntenorganisaties, gemeenten, zorgverzekeraars, zorgkantoren, het UWV en leveranciers hebben elkaar beloofd het leven voor mensen die van een hulpmiddel afhankelijk zijn gemakkelijker te maken.

Sinds dit voorjaar monitoren Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in), DON, Per Saldo, Spierziekten Nederland, CP Nederland en EMB Nederland gezamenlijk hoe het gaat met het aanvragen, verstrekken en het onderhoud van hulpmiddelen. Zo volgen we of de afgesproken verbeteringen ook zijn gerealiseerd. De binnengekomen meldingen in de periode april tot en met 25 juli 2022 laten een gemengd beeld zien. Een aantal afspraken is redelijk goed nagekomen maar er zijn ook nog veel verbeterpunten.

In de genoemde periode zijn ruim 320 meldingen over hulpmiddelen binnengekomen. De meeste meldingen gaan over de gemeenten. Melders waarderen het contact met de gemeente gemiddeld met het cijfer 5,7 (op een schaal van 10) en 42% geeft een onvoldoende. Veel mensen vinden dat de gemeente hen niet goed op de hoogte houdt van de aanvraag. Ook de lange doorlooptijd wordt veel genoemd. Soms leidt dat tot schrijnende situaties. Een citaat: “Ik heb onderhand drie verschillende personen gehad bij de gemeente en ben nu een jaar verder. Mijn vrouw kan na een hersenbloeding helaas niet goed meer naar boven, hoop dat het nu dus wel opschiet.”

Veel gemeenten zwijgen over Pgb

Verder valt op dat tweederde van de mensen die een aanvraag indienden, door de gemeente niet is verteld over de mogelijkheid van een pgb (persoonsgebonden budget). Dit moet wel volgens de afspraken. Goed nieuws is dat de verhuizing met een hulpmiddel naar een andere gemeente meestal wel goed verloopt.

70% is tevreden met hulpmiddel

Ook bij de levering van hulpmiddelen is het beeld gemengd. Tweederde vindt dat de leverancier in begrijpelijke taal informatie heeft gegeven. Positief is ook dat het advies van een ergotherapeut of een revalidatieteam voor een bepaald hulpmiddel in het merendeel van de gevallen is overgenomen. Aan de andere kant is rond de helft niet goed op de hoogte gehouden van de voortgang van de levering en bijna de helft vindt dat de leverancier te lang wachtte met contact opnemen.

Over het uiteindelijk geleverde hulpmiddel is 70% tevreden en 30% had liever een ander of beter hulpmiddel gewild. De laatste groep noemt vaak dat het hulpmiddel - meestal een rolstoel - niet goed past, te zwaar is of mankementen vertoont.

Spoedreparaties vaak te laat

De meldingen tonen dat spoedreparaties vaak te laat worden uitgevoerd. Van de spoedreparaties is minder dan een kwart binnen de afgesproken 24 uur uitgevoerd. En 43% geeft aan dat de reparatie niet binnen 24 uur is uitgevoerd én dat zij niet goed op de hoogte gehouden zijn van de verwachte reparatietijd.

De uitkomsten van de monitor worden besproken met het ministerie van VWS, de gemeenten, leveranciers en andere betrokkenen. De patiëntenorganisaties zullen er daarbij op aandringen dat de gemaakte afspraken beter worden nagekomen.

Bekijk hieronder de tussenrapportage van de hulpmiddelenmonitor.

Meldactie Hulpmiddelen

Vul de vragenlijst van deze meldactie in en dan kunnen we samen de zorg uiteindelijk beter maken.
Mocht je nu nog geen ervaringen hebben met een hulpmiddel maar bijvoorbeeld wel in de wacht staan, gebruik deze vragenlijst dan later en vertel ons wat je ervaringen daarmee zijn. Veel dank!

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!