Spoedzorg

Spoedzorg

Als u spoedzorg nodig heeft, gaat u dan direct naar het ziekenhuis of belt u eerst 112? Er heerst veel onduidelijkheid over. Hier leest u wat spoedzorg is, waar u terecht kunt voor spoedzorg en wat u moet doen bij spoedeisende gevallen.

Wat en hoe

Wat is spoedzorg?

Wanneer u direct medische hulp nodig heeft, noemen we dat spoedzorg. Voor de meeste spoedgevallen kunt u in Nederland terecht bij een:

  • Huisarts of een huisartsenpost (HAP).
  • Spoedeisende hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis (ook wel EHBO-afdeling genoemd).
  • Ambulancedienst.
  • Spoedpost: een combinatie van een huisartsenpost met een SEH-afdeling.

Wie bellen bij spoedzorg?

Voor de niet-levensbedreigende spoedgevallen belt u in eerste instantie met uw huisarts of de huisartspost. De huisarts zal u zo nodig doorverwijzen naar de spoedeisende hulp in het ziekenhuis. Bij levensbedreigende situatie belt u met 112. Bijvoorbeeld bij acute benauwdheid, ernstig bloedverlies, pijn op de borst of een hartinfarct, bewusteloosheid of ongevallen. Dus u belt:

  • De huisarts (tijdens kantoortijden) of huisartsenpost (buiten kantoortijden): bij niet-levensbedreigende spoedvragen.
  • 112: Bij levensbedreigende situaties.

Beoordeling van uw spoedvraag

Belt u naar de huisarts of de huisartsenpost, dan beoordelen zij uw klacht. Soms kan uw hulpvraag telefonisch worden afgehandeld of adviseren ze u om de volgende dag naar uw eigen huisarts te gaan. Soms wil de arts u zelf beoordelen en vragen ze u direct langs te komen. Is uw situatie zo ernstig dat medisch specialistische hulp nodig is, dan verwijst de huisarts u door naar de spoedeisende hulp van een ziekenhuis.

Kwaliteit of snelheid?

Snelheid is bij spoedzorg van groot belang. Toch is het soms beter als u bij spoed naar een iets verder gelegen ziekenhuis wordt gebracht. Waarom? Bijvoorbeeld: u heeft spoedzorg nodig van een specialist. Het kan zijn dat de betreffende specialist in het meest dichtstbijzijnde ziekenhuis niet aanwezig is. Het kan dan beter zijn als u naar een verder gelegen ziekenhuis wordt gebracht waar de specialistische zorg op dat moment wél aanwezig is.

Kosten spoedeisende hulp

Een bezoek aan de huisarts of huisartsenpost valt onder de basisverzekering. U hoeft hier dus niets voor te betalen, ook geen eigen risico. Bezoekt u de spoedeisende zorg, dan vallen de kosten onder uw eigen risico. Ook een ambulancerit gaat af van uw eigen risico. Is de rekening hoger dan uw eigen risico, dan krijgt u die extra kosten vergoed. Tenzij u naar de Spoedeisende hulp gaat, terwijl de zorg niet spoedeisend is. In dat geval zal uw zorgverzekeraar de ziekenhuiskosten niet vergoeden.

 Naar 'Ervaringen'>>

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank