Kwaliteit acute zorg moet beter

De kwaliteit van de spoedzorg in Nederland moet beter. De acute zorg behoort niet meer tot de absolute wereldtop, en dat kan wel. Daarom moet er snel iets veranderen aan de acute zorg in Nederland.
Dat is de teneur van een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die praat later deze week over de spoedzorg.

Uit de brief: “De toegankelijkheid van acute zorg moet in alle regio’s verzekerd zijn. Te vaak vinden nu onverwachts tijdelijke SEH opname-stops plaats, waardoor patiënten ineens niet meer bij de SEH in de buurt terechtkunnen. Belangrijk is dat regionaal afspraken worden gemaakt, zodat overal in Nederland dezelfde kwaliteit van acute zorg geleverd kan worden. Acute zorg voor de meest voorkomende niet-complexe situaties moet voldoende dichtbij huis blijven, ook in de krimpgebieden.”

Afspraken noodzakelijk voor meer gespecialiseerde acute zorg

De Patiëntenfederatie realiseert zich dat niet overal dezelfde hoogwaardige zorg kan worden geleverd. “Het is onvermijdelijk dat afspraken worden gemaakt over de meer gespecialiseerde acute zorg. De idee dat die op elke SEH geleverd zou moeten worden is niet reëel. Immers, die vraagt gespecialiseerde kennis die niet overal 24/7 beschikbaar is. Wij zijn voorstander van laagcomplexe zorg dichtbij, maar ook van de concentratie van hoogcomplexe zorg. Deze hoogcomplexe zorg is daarmee vaak verder weg, maar geeft wel betere garanties voor de kwaliteit van de zorg.”

De nieuwe inrichting van de acute zorg moet regionaal worden bekeken. Daarbij is de inbreng van de gebruikers, de patiënt onmisbaar, aldus de federatie. “Er zou een nieuwe blauwdruk voor de organisatie van de acute zorg gemaakt moeten worden. De aanzet hiervoor moet komen uit de regio’s. Simpelweg omdat voor elke regio de situatie anders is. (…)We zijn bezorgd of de opdracht aan de regio’s tot afdoende plannen zal leiden. En hoe het perspectief van patiënten en burgers daarin wordt meegenomen.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!