Patiëntgeheim

Patiëntgeheim

Met het Patiëntgeheim wil de Patiëntenfederatie regelen dat gegevens die in een persoonlijke gezondheidsomgeving staan, goed beschermd zijn. We willen dat mensen zich bewust zijn van hun recht om geen gegevens te verstrekken en dat er risico’s zijn bij het delen van gegevens.

Wat en hoe

Als je iets wilt regelen in Nederland, dan kan het nodig zijn informatie over jouw gezondheid met anderen te delen. Bijvoorbeeld met verzekeraars, gemeenten, uitkeringsinstanties of commerciële partijen. Soms vragen zij jouw medische gegevens op bij de dokter. Maar een dokter mag deze niet delen zonder jouw toestemming. Dit staat in de wet en heet het medisch beroepsgeheim. Maar tijden veranderen. We worden steeds digitaler. Over een tijdje kan jij zelf gezondheidsgegevens verzamelen in een eigen online omgeving. We noemen dat een persoonlijke gezondheidsomgeving, een pgo. Dit geeft je meer grip op je eigen gezondheid. Hierdoor ontstaat er een nieuwe situatie. Namelijk dat organisaties jou direct om informatie over jouw gezondheid vragen. Om druk van organisaties te voorkomen, vinden wij dat er een Patiëntgeheim moet komen. Dat is het wettelijk recht voor personen op geheimhouding van hun gezondheidsgegevens. Als organisaties jouw gegevens vragen, kan jij je op dit recht beroepen.

> Meer weten? Bekijk dan hier de animatie en het filmpje.
Steeds vaker verzamelen mensen zelf gezondheidsgegevens in een eigen online omgeving. Wij noemen dat een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). In zijn PGO verzamelt iemand medische gegevens uit dossiers bij (BIG-geregistreerde) zorgverleners en ook gezondheidsgegevens vanuit bijvoorbeeld sportscholen, Fitbits of smartphones. Het overzicht in een PGO geeft mensen meer grip op hun eigen gezondheid. Maar de vraag is hoe beschermd die gegevens zijn buiten de medische zorgcontext. Wij voorzien dat zowel patiënten als leveranciers van PGO’s in de toekomst onder druk gezet kunnen worden om gegevens te delen met (lagere) overheden, verzekeraars, politie, hypotheekverstrekkers, justitie, inlichtingendiensten of andere, commerciële partijen.

Meer regie voor de patiënt
Met het Patiëntgeheim willen wij regelen dat degene van wie de gegevens zijn, niet verplicht kan worden zijn data uit zijn persoonlijke gezondheidsomgeving ter inzage te geven (zwijgrecht). Niet door overheden, niet door verzekeraars en niet door bedrijven. Opslag van medische gegevens door marktpartijen mag, maar alleen onder strenge voorwaarden die de veiligheid van de gegevens garanderen. Een Patiëntgeheim is vergelijkbaar met het medisch beroepsgeheim. Het Patiëntgeheim is tweeledig: een verschoningsrecht en zwijgplicht voor de PGO-leverancier, en bescherming voor de patiënt dat hij niet onder druk kan worden gezet om zijn gegevens te delen. Wij verwachten dat een wettelijk vastgelegd patiëntgeheim er ook toe zal leiden dat derden zich tweemaal bedenken om onnodig medische gegevens aan de patiënt te vragen.

Meld uw ervaring
Heeft u wel eens een situatie meegemaakt waarin u zich onder druk gezet voelde om (medische) informatie te geven? Heeft u getwijfeld of dit wel klopte? Vraagt u zich af of u wettelijk verplicht bent om gegevens te delen? Of heeft u andere vragen over het Patiëntgeheim? Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. We geven u antwoord én we benutten alle ervaringen in onze acties richting politiek. Zo laten we namens u de stem van de patiënt horen! 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank