Patiëntgeheim

Patiëntgeheim

Met het Patiëntgeheim wil de Patiëntenfederatie regelen dat gegevens die in een persoonlijke gezondheidsomgeving staan, goed beschermd zijn. We willen dat mensen zich bewust zijn van hun recht om geen gegevens te verstrekken en dat er risico’s zijn bij het delen van gegevens.

Wat en hoe

Digitale gezondheidsgegevens
De digitale mogelijkheden in de zorg nemen toe: mensen krijgen meer inzicht in hun medische gegevens via allerlei apps. Iedereen die dat wil, kan straks beschikken over zijn eigen gezondheidsgegevens op één overzichtelijke plek, namelijk in zijn persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Het gaat om medische gegevens uit dossiers bij (BIG-geregistreerde) zorgverleners en gezondheidsgegevens vanuit bijvoorbeeld sportscholen, Fitbits of smartphones. Al die gegevens kunnen bijeenkomen in een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO).


Regie voor de patiënt
De vraag is hoe beschermd die gegevens dan zijn buiten de medische zorgcontext. Met het Patiëntgeheim wil de Patientenfederatie regelen dat de medische gegevens van mensen alleen ter inzage zijn met hun toestemming. Zij hebben zelf de regie en bepalen wie er toegang kan hebben. Degene van wie de gegevens zijn, kan niet worden verplicht zijn data uit het PGO ter inzage te geven (zwijgrecht). Niet door overheden, niet door verzekeraars en niet door bedrijven. Opslag van medische gegevens door marktpartijen mag, maar alleen onder strenge voorwaarden die de veiligheid van de gegevens garanderen. Een Patiëntgeheim is vergelijkbaar met het medisch beroepsgeheim.


Stappen nodig
Het Patiëntgeheim past in een bredere context. Het verwerken van persoonsgegevens is niet alleen een onderwerp in de zorg. Het past in de maatschappelijke discussie over big data. Er zijn meerdere stappen nodig om te zorgen dat de gegevens die in een persoonlijke gezondheidsomgeving staan, beschermd zijn. Het regelen van een Patiëntgeheim is een van de vele stappen die gezet moeten worden om gegevens beter te beschermen. Aan het Patiëntgeheim is ook gekoppeld dat er meer bewustwording moet ontstaan over de risico’s van het delen van gegevens en het recht om geen gegevens te verstrekken.


Meldpunt 
Heeft u wel eens een situatie meegemaakt waarin u zich onder druk gezet voelde om (medische) informatie te geven? Heeft u getwijfeld of dit wel klopte? Vraagt u zich af of u wettelijk verplicht bent om gegevens te delen? Of heeft u andere vragen over het Patiëntgeheim? Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. We geven u antwoord én we benutten alle ervaringen in onze acties richting politiek. Zo laten we namens u de stem van de patiënt horen!

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank