Wilsverklaring

Wilsverklaring

Wat zijn uw wensen omtrent ziekte, gezondheid en het levenseinde? Het is verstandig uw wensen te bespreken met uw huisarts en vast te leggen in een wilsverklaring. Lees hier wat een wilsverklaring precies inhoudt en hoe u er een opstelt.

Wat en hoe

Wat is een wilsverklaring?

Een wilsverklaring is een document waarin u aangeeft wat uw wensen zijn rondom uw behandeling of levenseinde. Deze verklaring wordt gebruikt als u zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Bijvoorbeeld als u in coma ligt of een zwaar ongeluk krijgt en daardoor niet meer kunt praten met uw arts. Door uw behandelwensen vast te leggen in een wilsverklaring, voorkomt u dat anderen op zo’n moment voor u (moeten) beslissen.

Wel of niet behandelen?

In een wilsverklaring beschrijft u meestal wat uw wensen zijn rondom ingrijpende medische handelingen. Welke handelingen moet een arts juist wel of niet uitvoeren? Een aantal voorbeelden van dingen die u in een wilsverklaring kunt zetten:

  • Afzien of staken van een behandeling (behandelverbod), bijvoorbeeld bij chemotherapie, bestraling, bloedtransfusie, gebruik antibiotica, morfine.
  • Wel of niet stoppen met reanimeren.
  • Wel of niet stoppen met beademing.
  • Wel of niet stoppen met eten en drinken.
  • Palliatieve zorg en palliatieve sedatie.
  • Euthanasie en hulp bij zelfdoding.
  • Het doneren van uw organen.
  • Ter beschikking stellen van uw lichaam.
  • Wie voor u mag beslissen als u dat zelf niet meer kunt (vertegenwoordiger aanstellen).

Wilsverklaring opstellen

Een wilsverklaring mag getypt, gedrukt of zelfs handgeschreven zijn. Een zelf geschreven wilsverklaring (met datum en uw handtekening) is even rechtsgeldig als de beschikbare verklaringen van de notaris of van verenigingen. Belangrijk is wel dat u duidelijk beschrijft onder welke omstandigheden u wel of niet meer behandeld wilt worden. Daarnaast moet duidelijk zijn dat de wilsverklaring een vrijwillig en weloverwogen verzoek is. Bij Tips vindt u een stappenplan voor het opstellen van een wilsverklaring.

Bespreek uw wilsverklaring

Het is belangrijk dat uw naasten en arts weten dat u een wilsverklaring heeft. Zo kunnen zij ervoor zorgen dat uw wensen uitgevoerd worden. Bespreek een schriftelijke wilsverklaring altijd met uw arts, ook als daar nog geen directe aanleiding voor is. Het is van groot belang dat hij weet wat u wilt, maar ook dat u weet wat uw behandelaar wil en wat hij voor u kan betekenen. Een arts mag weigeren bepaalde handelingen uit te voeren. Zo is een arts bijvoorbeeld nooit verplicht om aan een euthanasieverzoek te voldoen.

Levenstestament

Naast een wilsverklaring kan het nuttig zijn een levenstestament te maken. In een levenstestament benoemt u iemand die zich ontfermt over bijvoorbeeld uw bankzaken en bezittingen, wanneer u daar door ziekte of ongeval niet meer toe in staat bent. Maar ook iemand die bijvoorbeeld medische beslissingen voor u mag nemen of persoonlijke wensen uitvoert. De Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie (KNB) heeft hierover het boekje 'Waar zeg ik JA tegen?' (pdf) uitgegeven. Hierin staat onder andere wat de taken en verantwoordelijkheden zijn van de degene die uw belangen behartigt of hiervoor is gevraagd (de gevolmachtigde).

Naar 'Ervaringen'>>

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank