Wilsverklaringen: Waar moet een schriftelijke wilsverklaring aan voldoen?

Er zijn geen regels voor hoe je je wensen moet opschrijven in een wilsverklaring. Je moet:

  • je naam, datum en handtekening op de wilsverklaring zetten
  • 16 jaar of ouder zijn
  • tijdens het opstellen van je wilsverklaring wilsbekwaam zijn. Dat wil zeggen dat je in staat moet zijn om zelf te beslissen over de inhoud van je wilsverklaring.

Heb je je wensen op papier gezet, met daaronder (voluit) je naam, datum en handtekening? Dan is deze schriftelijke wilsverklaring meteen geldig. Je hoeft niet naar een notaris om een officieel document te laten maken. Maar een bezoek aan de notaris kan wel zinvol zijn. Misschien ben je al naar de notaris geweest voor een levenstestament. En staan er bepalingen over zorg in je levenstestament. Net als bij iedere wilsverklaring is het belangrijk dat je deze bepalingen met de dokter bespreekt.

Wat kan je regelen voor je zorg met een levenstestament?

Soms gaan mensen naar de notaris voor een levenstestament. Dit is een document waarin je persoonlijke wensen vastlegt voor het moment dat je zelf niet meer in staat bent om te handelen. Denk bijvoorbeeld aan je financiën, het beheer van je huis en je (digitale)post. In het document schrijf je op wat je wensen over deze onderwerpen zijn en wie die wensen straks gaat uitvoeren. Die persoonlijke wensen kunnen ook gaan over medische behandeling.

Let op:

  • Met een levenstestament kun je niet regelen dat je wensen rond je medische behandeling, euthanasie of zorg ook worden uitgevoerd. Hiervoor moet je spreken met je dokter. Alleen je dokter kan je voorlichten over medische behandeling of zorg en over euthanasie. Zijn je wensen voor je dokter en jou duidelijk en passend? Dan legt je dokter je wensen vast in je medisch dossier.
  • Heb je een levenstestament opgesteld bij de notaris met daarin ook medische wensen? De notaris stuurt dit document niet naar je dokter. Het is belangrijk dat je het deel met medische wensen zelf met je dokter bespreekt. Doe dat ook met je vertegenwoordiger. Veranderen je wensen over medische beslissingen uit je levenstestament? Bespreek die wijzigingen met je dokter en met je naasten en vertegenwoordiger. Je hoeft hiervoor niet opnieuw naar de notaris.
  • Als je alleen wensen over medische zorg en behandeling wilt vastleggen, kun je ook zelf een wilsverklaring opstellen met je medische wensen. Zo nodig met behulp van deskundig advies.
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!