Samen Beslissen

Bij Samen Beslissen zoeken mensen samen met een zorgverlener naar de behandeling of zorg die het beste bij hem of haar past. Wat het beste past, hangt af van wat iemand belangrijk vindt. Samen Beslissen gebeurt in één of meer gesprekken. Daarin bespreken zorggebruiker en zorgverlener samen alle mogelijkheden en wat deze betekenen voor iemands leven.

Samen Beslissen verbetert de zorg en ondersteuning. Behandelingen slaan bijvoorbeeld beter aan. En patiënten zijn meer tevreden en trouwer aan afspraken als zij worden betrokken bij de beslissing. Patiëntenfederatie Nederland vindt dat Samen Beslissen een gewoonte moet worden in de zorg. Een goed gesprek is de basis van goede zorg. De Patiëntenfederatie:

  • Voert activiteiten uit om Samen Beslissen te bevorderen.
  • Maakt met campagnes mensen bewust van hun rol bij Samen Beslissen en stimuleert de vaardigheden die nodig zijn om samen te beslissen.
  • Maakt zich sterk voor de gelegenheid, tijd en ruimte om samen te beslissen.
  • Ontwikkelt instrumenten die het gesprek verbeteren tussen zorggebruikers en zorgverleners.

Ziekenhuizen, klinieken of patiëntenorganisaties die met patiënten in gesprek willen over Samen Beslissen hoeven niet verder te zoeken. Het programma Uitkomstgerichte Zorg heeft een toolkit Samen Beslissen ontwikkeld voor bijeenkomsten met patiënten (en naasten) van 18 jaar en ouder. Patiëntenfederatie Nederland coördineerde de ontwikkeling van de toolkit. De instrumenten in de toolkit zijn gericht op het delen van informatie en ervaringen. Maaike Schuurman, belangenbehartiger Borstkankervereniging Nederland probeerde hem uit: “Dit betekent dat we niet meer hoeven te investeren in materialen en werkvormen en toch goede bijeenkomsten over Samen Beslissen kunnen organiseren voor mensen die te maken hebben met borstkanker.”

Toolkit Samen Beslissen voor bijeenkomsten Externe link:platformuitkomstgerichtezorg.nl

De toolkit is geschikt voor fysieke en digitale bijeenkomsten en geeft inspiratie en handvatten om direct aan de slag te gaan.
Voor meer informatie over kun je contact op nemen met Evelien Janssen via e.janssen@patientenfederatie.nl

Samen Beslissen in de medisch specialistische zorg

Samen Beslissen over een behandeling staat hoog op de agenda in de medisch specialistische zorg. Projecten en programma’s om samen beslissen in te voeren, volgen elkaar op. Het doel is zorg te bieden die aansluit bij de wensen en het leven van de individuele patiënt. Toch valt er nog een wereld te winnen. Uit onderzoek in 2020 blijkt dat de helft van de besluiten nog niet samen wordt genomen.

Samen Beslissen en het bespreken van uitkomstinformatie

Goede en heldere informatie over een aandoening is belangrijk. Inclusief uitkomsten die je in de Nederlandse zorg kunt verwachten van behandelingen. Maar het beschikbaar komen van deze informatie neemt tijd in beslag. Nu worden de uitkomsten nog zelden op een betrouwbare manier verzameld, of zijn ze er nog niet in grote aantallen.

In de tussentijd vinden wij het van belang dat de overheid en zorgverleners niet wachten met het betrekken van mensen bij keuzes over hun zorg. Samen Beslissen is meer dan het bespreken van uitkomstinformatie. Ook wanneer behandeleffecten niet precies duidelijk zijn, staan we er als patientenorganisaties voor dat de expertise van professionals en patiënten gelijkwaardig telt in beslissingen over iemands zorg. Maar we weten dat deze beslissingen nog teveel worden gestuurd vanuit aanbod van zorg, en niet vanuit de voorkeuren of persoonlijke situatie van patiënten.

Samen Beslissen gaat over verandering in gedrag. Wanneer we straks beschikken over goede uitkomstinformatie, is het belangrijk dat mensen er wel klaar voor zijn om die te gebruiken. Zorgverleners moeten ervoor open staan om datgeen wat patiënten belangrijk vinden, gelijkwaardig te laten meetellen in behandelbeslissingen. Aan de andere kant moeten mensen zich bewust zijn dat het belangrijk is om je voorkeuren, persoonlijke situatie en angsten te benoemen, dat het mag.

Samen Beslissen in de huisartsenzorg, paramedische sector en wijkverpleging

Ook in andere sectoren werkt de Patiëntenfederatie aan de bevordering van Samen Beslissen.

Huisartsenzorg

Met partners uit de huisartsenzorg werkt de Patiëntenfederatie aan:

Paramedische sector

Met partners uit de paramedische sector werken we aan plan van aanpak voor:

Wijkverpleging

Met partners uit de wijkverpleging werken we aan keuze informatie en een keuzehulp voor de wijkverpleging. Daarnaast voeren we pilots uit waarbij Samen Beslissen met Mijnkwaliteitvanleven.nl vorm wordt gegeven. Ook werken we aan eventuele aanvullende producten voor de wijkverpleging op de sectoroverstijgende campagne.

e-book 'Spreekuur, ervaringen met huisartsenzorg'

De verhalen geven inzicht in wat mensen werkelijk belangrijk vinden in huisartsenzorg. De Patiëntenfederatie sprak met mensen van alle leeftijden, met verschillende achtergronden, verspreid over heel Nederland. Hier vind je een selectie van de ervaringsverhalen die gaan over Samen Beslissen.

Campagnes voor Samen Beslissen

Deze campagnes maken mensen bewust van hun rol bij Samen Beslissen. En geven tips over hoe mensen een actieve rol kunnen spelen in het gesprek met hun zorgverlener.

Keuzehulpen voor Samen Beslissen

Keuzehulpen helpen zorgverleners en patiënten om samen de juiste behandeling te kiezen. Een goede keuzehulp geeft betrouwbare medische informatie over behandelingen én sluit aan bij de behoefte van de patiënt, maar geeft geen behandeladvies. Een keuzehulp helpt patiënten ook te bedenken wat belangrijk is voor hen.

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!