Samen beslissen

Samen beslissen

Een knieoperatie of niet meer voetballen? Doorbehandelen of stoppen? U hoeft echt niet meer alleen af te wachten wat uw arts beslist. Lees hier hoe u samen met uw arts beslist over uw behandeling.

Wat en hoe?

Wat is 'Samen beslissen'?

‘Samen beslissen’ betekent dat u samen met uw arts beslist over welke zorg het beste bij u past. Uw arts geeft u informatie over de mogelijkheden. En wat de medische voor- en nadelen hiervan zijn. U bespreekt samen wat dit betekent voor uw eigen situatie en wat uw persoonlijke voorkeur is. Uiteindelijk beslist u samen wat het best bij u past. Uw wensen en situatie zijn dus bepalend voor de uiteindelijke beslissing.

Recht op goede informatie

Er is een speciale wet die de behandelrelatie tussen patiënten en artsen regelt; de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst. In deze wet staat onder andere dat de arts u goed moet informeren over de behandeling en dat de arts u toestemming moet vragen voor een behandeling. De arts heeft daarvoor ook informatie van u nodig. Een voorbereiding op uw gesprek met uw arts helpt om uw klachten goed onder woorden te brengen.

'Samen beslissen' gaat verder dan wat in de wet beschreven staat. Daarvoor is samenwerking en wederzijds vertrouwen tussen patiënt en arts belangrijk. En dat kan niet in een wet worden uitgedrukt!

Minister Edith Schippers over Samen Beslissen:

Waarom 'Samen beslissen'?

De belangrijkste reden is dat patiënten graag samen willen beslissen met hun arts. Zo blijkt uit onze meldactie 'Samen beslissen'. “Ik ken mezelf het best”, was hiervoor de meest genoemde reden. Met andere woorden: patiënten weten zelf welke zorg het best aansluit op hun wensen en situatie. Wat de beste beslissing is, kan per patiënt verschillen. Juist vanwege die verschillen is het zo belangrijk dat arts en patiënt met elkaar in gesprek gaan en samen beslissen.

Uit onderzoek blijkt bovendien dat patiënten tevredener zijn, dat er verstandige beslissingen worden genomen, en dat patiënten trouwer zijn aan hun behandeling als zij werden betrokken bij de beslissing. Behandelingen zijn daardoor efficiënter en onnodige zorgkosten kunnen zo voorkomen worden.

Wat maakt 'Samen beslissen' soms lastig?

'Samen beslissen' hoort bij een goede kwaliteit van zorg. Toch gebeurt het lang nog niet altijd. Want we zijn allemaal groot gebracht met de verwachting dat de dokter vertelt wat er met je gaat gebeuren. Nu weten we dat het net zo belangrijk is om uw wensen mee te nemen in de beslissing. Tijdsdruk en overvolle wachtkamers zorgen er soms nog voor dat er geen gesprek plaatsvindt over de voor- en nadelen van verschillende mogelijkheden. Het kan ook gebeuren dat u overvallen wordt door de boodschap van uw arts: “U moet geopereerd worden.” Terwijl er vaak ook andere mogelijkheden zijn. Dit mogen geen redenen zijn die 'Samen beslissen' in de weg staan. De arts moet u goed informeren over alle mogelijkheden, zodat u een eigen beeld kunt vormen van alle voor-en nadelen van behandelingen.

Drie vragen

Geeft uw arts u niet meer dan die ene mogelijkheid? Of wilt u duidelijk maken dat u graag betrokken wilt worden bij de keuzes over uw zorg? Wij adviseren u om uw arts in elk geval de volgende drie vragen voor te leggen:

  1. Wat zijn mijn mogelijkheden?
  2. Wat zijn de voor- en nadelen van die mogelijkheden?
  3. Wat betekent dat in mijn situatie?

Voor meer informatie zie www.3goedevragen.nl

Ga naar 'Ervaringen'>>

Actueel

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank