Coalitie Leefstijl in de Zorg van start!

Vanmiddag heeft minister Kuipers het startsein gegeven voor de Coalitie Leefstijl in de Zorg. In deze Coalitie slaan zorgprofessionals, kennisinstellingen en patiëntvertegenwoordigers de handen ineen om leefstijl een grotere rol te laten spelen in de gezondheidszorg. In 2025 moet leefstijl integraal onderdeel zijn van de reguliere zorg, zodat leefstijlinterventies effectief ingezet kunnen worden ter voorkoming en behandeling van gezondheidsklachten, aandoeningen en ziekten.

Van steeds meer ziekten is namelijk duidelijk dat leefstijl een belangrijke rol kan spelen in de behandeling en/of het herstel. Niet alleen diabetes type 2, waar 1,2 miljoen Nederlanders mee te maken hebben, ook hart- en vaatziekten (1,7 miljoen mensen) en obesitas zijn voorbeelden. Maar ook in de behandeling van kanker, maag-, darm-, en leveraandoeningen en dementie. Reden te meer om leefstijl standaard, en waar nodig vergoed, onderdeel van de behandeling te maken. Leefstijlinterventies verdienen een gelijkwaardige plaats in de curatieve zorg, naast bijvoorbeeld medicatie en medische ingrepen.

deelnemers van de coalitie leefstijl naast elkaar
Leefstijlcoalitie gaat meteen van start!

Afspraak vanuit het IZA: zet in op gezonde leefstijl

De leefstijlcoalitie komt voort uit het in september door veel zorgpartijen ondertekende Integraal Zorg Akkoord (IZA). Afgesproken is dat VWS vanaf 2023 middelen beschikbaar stelt voor een brede leefstijlcoalitie met als doel implementatie van leefstijl in de gezondheidszorg. De vandaag gestarte Coalitie Leefstijl in de Zorg heeft als missie dat vanaf 1 januari 2025 de inzet op gezonde leefstijl integraal onderdeel is van de reguliere zorg voor mensen met een gezondheidsklacht, aandoening of ziekte (risicogroepen en patiënten).

Minister Kuipers: “We willen een gezonde leefstijl integraal onderdeel maken van de reguliere zorg. Dat vraagt om een inspanning van patiënten, artsen en wetenschappers. Van patiënten om het belang van leefstijl te omarmen en gewoontes te veranderen; van artsen om te adviseren over leefstijl en goede keuzes te ondersteunen; en van wetenschappers om onderzoek op dit gebied aan te jagen en uitkomsten actief te delen met de praktijk, zodat behandelingen up to date blijven. Zo dragen alle partijen bij aan een betere behandeling, snellere genezing en meer regie bij de patiënt.”

Wie zijn de coalitiedeelnemers?

De Coalitie Leefstijl in de Zorg wordt gevormd door partijen die actief zijn in en rondom het vakgebied leefstijl in de zorg. Vanuit de praktijk, beleidsmatig, op het terrein van wetenschap en innovatie of op een andere manier. De coördinatie van de coalitie is in handen van TNO; inhoudelijk wordt de coalitie georganiseerd samen met Patiëntenfederatie Nederland, NFU (Nederlandse Federatie van Universitair medische centra) en vereniging Arts & Leefstijl. ZonMw start een onafhankelijk onderzoeksprogramma dat aansluit bij de missie van de Coalitie.

Onze directeur-bestuurder Dianda Veldman kijkt uit naar deze samenwerking: ‘Een verandering in leefstijl kan ervoor zorgen dat patiënten meer gezondheid en kwaliteit van leven ervaren. En het geeft ze de kans zelf meer regie te pakken. Patiënten praten nog te weinig met hun behandelaar over wat leefstijl voor hen kan doen. Soms gaan ze zelf op zoek en kiezen ze voor niet zinvolle leefstijlinterventies. Met deze coalitie willen we mensen bewust maken van leefstijl als behandeloptie, hen begeleiden naar zinvolle leefstijlinterventies en de tools geven hier zelf mee aan de slag te gaan of hierover in gesprek te gaan met hun zorgverlener. Alleen door patiënten te betrekken kan deze coalitie een succes worden. De ondersteuning op het gebied van leefstijl moet bij hún leven passen. Alleen dan is het mogelijk dag in, dag uit een gezonde leefstijl vol te houden.’

Actief uit de startblokken

Tijdens de startbijeenkomst van de Coalitie leggen de bestuurders van de betrokken partijen symbolisch hun samenwerking en inzet in de Coalitie vast met hun handtekening. De komende periode sluiten andere partijen aan als deelnemer. De Coalitie begint onder meer met onderwijs & professionalisering in kaart te brengen. Ook verzamelen ze succesvoorbeelden uit de praktijk en behoeften en ervaringen van patiënten. Dit naast het opstellen van een kennisagenda (welke onderzoekslacunes zijn er) en een implementatieagenda (wat kunnen we nu al implementeren). Hanneke Molema, programma manager Coalitie: “We kijken ernaar uit om met de Coalitie leefstijl in en vanuit de zorg te implementeren. In de coalitie bundelen patiënten, professionals, wetenschappers en beleidsmakers krachten en spannen we ons samen in om de missie te realiseren.”

Wil jij de Coalitie volgen? Externe link:leefstijlcoalitie.nl

De activiteiten van de Coalitie Leefstijl in de Zorg zijn te volgen op de website van de Coalitie. Meld je aan voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen, inzichten en instrumenten die jij kunt gebruiken om leefstijl een prominente plek binnen de zorg te geven en Nederland duurzaam gezonder te maken.

beeldmerk logo leefstijlcoalitie
Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!