Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Minister aan zet om medicijnakkoord rond te breien

Minister Bruno Bruins voor medische zorg moet proberen een vastgelopen overleg over (niet) wisselen van medicijnen vlot te trekken. Want de onderhandelende partijen, zorgverzekeraars, artsen, apothekers en patiënten komen er zelf niet uit omdat verzekeraars en apothekers op het laatste moment een

... Lees meer

Presentatie telebegeleiding tijdens e-healthweek

De 4e e-healthweek ging afgelopen maandag van start In het AFAS Circustheater in Scheveningen. Patiëntenfederatie Nederland is hoofdpartner van dit evenement. Het doel van deze manifestatieweek is zoveel mogelijk mensen met e-Health in contact te brengen.

Lees meer

Laat patiënt niet bijbetalen voor medicijnen

Minister Bruins sleutelt aan de vergoeding voor medicijnen, blijkt uit een brief die hij deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Dat kan er toe leiden dat patiënten straks moeten gaan betalen voor medicijnen die ze nu nog gewoon vergoed krijgen. Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie

... Lees meer

Vergeet cliënt en bewoner niet bij verpleeghuisplannen

Cliënten en (toekomstige) bewoners van verpleeghuizen moeten altijd betrokken worden bij plannen om iets te doen aan het tekort aan verpleeghuisplekken. Het gaat dan niet alleen om meer bedden, maar ook om plannen om mensen langer thuis te laten wonen en andere initiatieven. En dat betrekken

... Lees meer

Hoger beroep over waardering ZorgkaartNederland

De rechtbank in Zwolle deed in oktober 2019 uitspraak over een aantal onderdelen van ZorgkaartNederland. Dat was nadat een arts ZorgkaartNederland had verzocht een negatieve waardering weg te halen, haar persoonsgegevens van het platform te verwijderen en haar te informeren wie de betreffende waardering had geplaatst.

Lees meer

Hier staan we voor de komende jaren

Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoening(en). Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking. De verwachting is dat dit aantal alleen maar zal toenemen want de bevolking veroudert. Een sterke patiëntenbeweging is dan belangrijk. Die geeft een

... Lees meer

Zoek de PGO die het beste bij u past

Welke persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) past bij wie? Voor het antwoord op die vraag heeft Patiëntenfederatie Nederland een keuzehulp ontwikkeld. Die laat zien welke PGO het beste aansluit bij de wensen van de patiënt.

Lees meer

Hulpmiddelenzorg moet merkbaar beter

Interview

Voor mensen die een rolstoel, stoma of continentiemateriaal nodig hebben, is het juiste hulpmiddel op het juiste moment essentieel voor de kwaliteit van leven. Maar persoonsgerichte

... Lees meer

Betrek zwangeren bij verbeteren geboortezorg

Zorgverleners moeten zwangere vrouwen en hun partners veel actiever vragen naar hun ervaringen met de zorg. Dat kan gaan over de zorg voor, tijdens en na de bevalling. De ervaringen van de ouders kunnen gebruikt worden om de geboortezorg te verbeteren. Maar tot nu toe komt er nog maar weinig

... Lees meer

ZorgkaartNederland Top 2019 bekend

Ze zijn bekend, de best gewaardeerde ziekenhuizen (tien stuks), zelfstandige klinieken en verpleeghuizen (ook elk tien) op ZorgkaartNederland. Alle ziekenhuizen en klinieken die in 2019 meer dan honderd waarderingen behaalden op ZorgkaartNederland zijn beoordeeld. Bij verpleeghuizen volstonden dertig of meer

... Lees meer

Zorg gaat ook om kwaliteit van leven

De zorg van de toekomst moet anders zijn geregeld dan nu. De focus moet verlegd worden van ziekte en zorg naar kwaliteit van leven. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Lees meer

Implantatenregister laat op zich wachten

Het wil maar niet vlotten met het LIR, het Landelijke Implantaten Register. Dat blijkt uit een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. De federatie schrijft: “Het bleek echter de

... Lees meer

Delen medische data voor meeste patiënten geen punt

Mensen zijn graag bereid weefsel of ander lichaamseigen materiaal ter beschikking te stellen voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Maar het wordt hen lang niet altijd gevraagd als ze in het ziekenhuis zijn en materiaal wordt afgenomen. Dat blijkt uit ... Lees meer

Keuzehulp wijst de weg naar passend verpleeghuis

Het aantal ouderen dat in de toekomst een beroep doet op verpleeghuiszorg neemt de komende jaren fors toe. Op dit moment telt Nederland achthonderdduizend inwoners ouder dan tachtig jaar. In 2017 woonden er van hen 129 duizend in een verpleeghuis.

Lees meer

Patiënt vaak ontevreden over afhandeling zorgklacht

De helft van de patiënten die klagen over een zorgverlener of instelling is niet tevreden over de manier waarop de klacht is afgehandeld. Dat geldt voor patiënten die klagen bij de zorgverlener zelf, maar ook voor patiënten die schriftelijk een klacht indienen of bij een klachtenfunctionaris of geschillencommissie. 

Lees meer

Doe niets rond digitale zorg zonder inbreng van patiënten

Patiënten moeten vanaf het begin betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe digitale gezondheidstoepassingen. Want alleen dan is er voldoende vertrouwen van patiënten in de meerwaarde van de digitale zorgmiddelen. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een ... Lees meer

Doe iets aan gebrekkige hulpmiddelen

Er moet snel iets worden gedaan om te voorkomen dat mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel langs de kant komen te staan als dat hulpmiddel stuk gaat. Want passende hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking onmisbaar om hun leven zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven.

Lees meer

Maak geen nieuw beleid op basis van oude cijfers

Minister Hugo de Jonge moet geen nieuw beleid maken op basis van oude cijfers. Het is beter dat hij eerst afwacht tot er recente cijfers zijn, voor hij met maatregelen komt om het gebruik van ongecontracteerde zorg in de wijkverpleging aan te pakken. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een

... Lees meer

Maak een landelijk mobiliteitsnet

Er moet een landelijk dekkend mobiliteitsnet komen om problemen met rolstoelen en scootmobielen snel op te lossen. In zo’n netwerk werken aanbieders, leveranciers, verzekeraars, gemeenten en reparateurs samen, opdat rolstoelen en scootmobielen snel kunnen worden gerepareerd of vervangen. Alleen met een bundeling van initiatieven kan 24 uur per dag, 7 dagen per week en 365 dagen per jaar een

... Lees meer

Wachtkamerfilmpje over afvallen met hulp

Patiëntenfederatie Nederland heeft een (wachtkamer-)filmpje gemaakt over de leefstijlcoach. Het filmpje is onder andere bij huisartsen op de beeldschermen in de wachtkamer te zien. Afvallen met behulp van een leefstijlcoach heet de Gecombineerde Leefstijl Interventie; de GLI.

Lees meer

Grote verschillen tussen ouderen in beleving van zorg

Er zijn grote verschillen in de beleving tussen ouderen die zorg krijgen en zij die nog geen zorg krijgen. Mensen die zorg krijgen en medicijnen gebruiken, vinden het lastig om in te schatten of zij op termijn nog thuis kunnen blijven wonen. En ze hebben behoefte aan een veilige leefomgeving met

... Lees meer

Onderzoek naar bijkomende kosten in de zorg

Met wat voor kosten krijgen mensen te maken als ze zorg gebruiken? Op die vraag zoekt Patiëntenfederatie Nederland een antwoord. Het gaat niet om de kosten voor de zorgverzekering en het verplichte eigen risico, maar om bijkomende kosten. Moeten mensen extra betalen in het ziekenhuis, bij de

... Lees meer

Voortgang Mijnkwaliteitvanleven.nl voor drie jaar zeker

Het ministerie van VWS stelt nog eens drie jaar geld beschikbaar voor Mijnkwaliteitvanleven.nl.  Daarmee is geregeld dat mensen met een chronische aandoening, ouderen en hun mantelzorgers kosteloos kunnen beschikken over een hulpmiddel voor het voeren van eigen regie. Daarnaast levert Mijnkwaliteitvanleven.nl ook een belangrijke bijdrage aan de monitor ... Lees meer

Mondzorgsector formuleert gezamenlijke ambities

Beroepsverenigingen in de mondzorg hebben samen met cliënten- en patiëntenorganisaties, Zorgverzekeraars Nederland en de Nederlandse Zorgautoriteit hun gezamenlijke ambities voor de mondzorg vastgesteld.
De komende tijd werken zij deze ambities verder uit tot concrete voorstellen voor verbetering op het gebied van innovatie, preventie en transparantie voor de patiënt. Waar deze

... Lees meer

E-book: Wat zijn uw rechten als patiënt?

Wanneer er met uw gezondheid iets aan de hand is, heeft u de hulp van een arts of een andere deskundige nodig. U vertrouwt u toe aan hun zorg. Zowel u als uw hulpverlener hebben rechten en plichten. Het is belangrijk dat u deze kent. In het e-book Patiëntenrechten staan de belangrijkste rechten en

... Lees meer

Wens patiënt en PGO-leverancier komt overeen

Patiënten en PGO-leveranciers hebben ongeveer dezelfde wensen voor een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Dat blijkt uit een analyse van Patiëntenfederatie Nederland. Zo vinden patiënten en leveranciers het belangrijk dat er een compleet medicatie-overzicht in een PGO wordt

... Lees meer

Woede om prijsverhoging geneesmiddel

Cliëntenorganisaties WijzijnMind en PlusMinus en artsen zijn kwaad op het Britse bedrijf Essential Pharma. Dat heeft per 1 juli de prijs van het geneesmiddel Priadel bijna verviervoudigd. Het middel wordt veel gebruikt door mensen met een bipolaire stoornis. Voor honderd pillen moest tot gisteren 4,76 euro worden betaald. Sinds gisteren is de prijs 15,58 euro.

Lees meer