Nieuws

Nieuws

Actuele en relevante zaken rondom de zorg en de Patiëntenfederatie Nederland.

Kwaliteit van leven opnieuw krappe voldoende

Ouderen, mensen met een chronische ziekte of beperking en hun mantelzorgers waren in 2019 redelijk tevreden over hun leven. Hun gezondheid en de zorg laten echter ruimte voor verbetering. Dat blijkt uit het jaarlijkse ... Lees meer

Met 'Slimme Zorg Thuis' organiseer je digitale zorg op afstand

De coronacrisis heeft ertoe bijgedragen dat steeds meer zorgaanbieders gebruikmaken van beeldbellen en eHealth-toepassingen. Op die manier kunnen zij zorg op afstand bieden zonder fysiek contact met de patiënt. Maar hoe zet je digitale zorg veilig in? En hoe houd je zo veel mogelijk rekening met de

... Lees meer

Belangrijkste huisartsinformatie tijdelijk te raadplegen

Om de toenemende druk tijdens de COVID-19-crisis op huisartsenposten en op de spoedeisende hulp te verlichten, wordt het tijdelijk mogelijk om huisartsgegevens van meer patiënten te raadplegen. Hiermee kunnen dokters sneller werken, omdat niet alle gegevens ter plekke hoeven worden uitgevraagd en

... Lees meer

Onrust om beperken wijkverpleging

Er is onrust bij gebruikers van wijkverpleging en hun mantelzorgers. Mensen merken dat hun uren zorg worden verminderd, maar dat gaat niet altijd in overleg met hen. Dat constateren Patientenfederatie Nederland, KBO-PCOB, Alzheimer Nederland, Ieder(in) en MantelzorgNL in een brief aan

... Lees meer

Patiëntgegevens tijdelijk sneller uitgewisseld tussen zorgverleners

Patiëntgegevens kunnen binnen een aantal weken - zolang de coronacrisis aanhoudt - tijdelijk worden uitgewisseld tussen zorgverleners. Alleen van patienten die expliciet aangeven dat zij niet willen dat hun gegevens worden gedeeld, blijft de samenvatting van het medisch dossier gesloten. 

Lees meer

Zorgen bij patiënten om afzeggen onderzoek en behandeling

Steeds meer mensen krijgen als gevolg van het coronavirus te maken met afgezegde afspraken bij ziekenhuis, specialist of huisarts. Dat komt omdat ziekenhuizen en huisartsen tijd en ruimte beschikbaar willen houden om mensen te kunnen helpen bij wie het virus is vastgesteld.

Lees meer

Maatregelen in verband met het coronavirus

De situatie is ernstig en alle Nederlanders krijgen met het nieuwe coronavirus te maken, in meer of mindere mate. De spanning en onzekerheid neemt zeker bij mensen met een chronische aandoening toe.

Lees meer

Manifest: meebeslissen moet de norm worden

Nieuw beleid en nieuwe voorzieningen moeten standaard ontwikkeld worden in samenspraak met de mensen om wie het gaat en hun organisaties. Dat is de boodschap van het Manifest meedenken en meebeslissen, dat gezamenlijk is  vastgesteld door Ieder(in), Mind en de Patiëntenfederatie.

... Lees meer

Minister aan zet om medicijnakkoord rond te breien

Minister Bruno Bruins voor medische zorg moet proberen een vastgelopen overleg over (niet) wisselen van medicijnen vlot te trekken. Want de onderhandelende partijen, zorgverzekeraars, artsen, apothekers en patiënten komen er zelf niet uit omdat verzekeraars en apothekers op het laatste moment een

... Lees meer

Presentatie telebegeleiding tijdens e-healthweek

De 4e e-healthweek ging afgelopen maandag van start In het AFAS Circustheater in Scheveningen. Patiëntenfederatie Nederland is hoofdpartner van dit evenement. Het doel van deze manifestatieweek is zoveel mogelijk mensen met e-Health in contact te brengen.

Lees meer

Laat patiënt niet bijbetalen voor medicijnen

Minister Bruins sleutelt aan de vergoeding voor medicijnen, blijkt uit een brief die hij deze week naar de Tweede Kamer stuurde. Dat kan er toe leiden dat patiënten straks moeten gaan betalen voor medicijnen die ze nu nog gewoon vergoed krijgen. Directeur Dianda Veldman van Patiëntenfederatie

... Lees meer

Vergeet cliënt en bewoner niet bij verpleeghuisplannen

Cliënten en (toekomstige) bewoners van verpleeghuizen moeten altijd betrokken worden bij plannen om iets te doen aan het tekort aan verpleeghuisplekken. Het gaat dan niet alleen om meer bedden, maar ook om plannen om mensen langer thuis te laten wonen en andere initiatieven. En dat betrekken

... Lees meer

Hoger beroep over waardering ZorgkaartNederland

De rechtbank in Zwolle deed in oktober 2019 uitspraak over een aantal onderdelen van ZorgkaartNederland. Dat was nadat een arts ZorgkaartNederland had verzocht een negatieve waardering weg te halen, haar persoonsgegevens van het platform te verwijderen en haar te informeren wie de betreffende waardering had geplaatst.

Lees meer

Hier staan we voor de komende jaren

Op 1 januari 2018 hadden 9,9 miljoen mensen in Nederland één of meer chronische aandoening(en). Dit komt overeen met 58% van de Nederlandse bevolking. De verwachting is dat dit aantal alleen maar zal toenemen want de bevolking veroudert. Een sterke patiëntenbeweging is dan belangrijk. Die geeft een

... Lees meer

Zoek de PGO die het beste bij u past

Welke persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) past bij wie? Voor het antwoord op die vraag heeft Patiëntenfederatie Nederland een keuzehulp ontwikkeld. Die laat zien welke PGO het beste aansluit bij de wensen van de patiënt.

Lees meer

Hulpmiddelenzorg moet merkbaar beter

Interview

Voor mensen die een rolstoel, stoma of continentiemateriaal nodig hebben, is het juiste hulpmiddel op het juiste moment essentieel voor de kwaliteit van leven. Maar persoonsgerichte

... Lees meer

Betrek zwangeren bij verbeteren geboortezorg

Zorgverleners moeten zwangere vrouwen en hun partners veel actiever vragen naar hun ervaringen met de zorg. Dat kan gaan over de zorg voor, tijdens en na de bevalling. De ervaringen van de ouders kunnen gebruikt worden om de geboortezorg te verbeteren. Maar tot nu toe komt er nog maar weinig

... Lees meer

ZorgkaartNederland Top 2019 bekend

Ze zijn bekend, de best gewaardeerde ziekenhuizen (tien stuks), zelfstandige klinieken en verpleeghuizen (ook elk tien) op ZorgkaartNederland. Alle ziekenhuizen en klinieken die in 2019 meer dan honderd waarderingen behaalden op ZorgkaartNederland zijn beoordeeld. Bij verpleeghuizen volstonden dertig of meer

... Lees meer

Zorg gaat ook om kwaliteit van leven

De zorg van de toekomst moet anders zijn geregeld dan nu. De focus moet verlegd worden van ziekte en zorg naar kwaliteit van leven. Dat schrijven Patiëntenfederatie Nederland en Ieder(in) in een brief aan de Tweede Kamer. 

Lees meer

Implantatenregister laat op zich wachten

Het wil maar niet vlotten met het LIR, het Landelijke Implantaten Register. Dat blijkt uit een brief van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. De federatie schrijft: “Het bleek echter de

... Lees meer

Delen medische data voor meeste patiënten geen punt

Mensen zijn graag bereid weefsel of ander lichaamseigen materiaal ter beschikking te stellen voor medisch wetenschappelijk onderzoek. Maar het wordt hen lang niet altijd gevraagd als ze in het ziekenhuis zijn en materiaal wordt afgenomen. Dat blijkt uit ... Lees meer

Keuzehulp wijst de weg naar passend verpleeghuis

Het aantal ouderen dat in de toekomst een beroep doet op verpleeghuiszorg neemt de komende jaren fors toe. Op dit moment telt Nederland achthonderdduizend inwoners ouder dan tachtig jaar. In 2017 woonden er van hen 129 duizend in een verpleeghuis.

Lees meer

Patiënt vaak ontevreden over afhandeling zorgklacht

De helft van de patiënten die klagen over een zorgverlener of instelling is niet tevreden over de manier waarop de klacht is afgehandeld. Dat geldt voor patiënten die klagen bij de zorgverlener zelf, maar ook voor patiënten die schriftelijk een klacht indienen of bij een klachtenfunctionaris of geschillencommissie. 

Lees meer

Doe niets rond digitale zorg zonder inbreng van patiënten

Patiënten moeten vanaf het begin betrokken worden bij de ontwikkeling van nieuwe digitale gezondheidstoepassingen. Want alleen dan is er voldoende vertrouwen van patiënten in de meerwaarde van de digitale zorgmiddelen. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland in een ... Lees meer

Doe iets aan gebrekkige hulpmiddelen

Er moet snel iets worden gedaan om te voorkomen dat mensen die afhankelijk zijn van een hulpmiddel langs de kant komen te staan als dat hulpmiddel stuk gaat. Want passende hulpmiddelen zijn voor mensen met een beperking onmisbaar om hun leven zo zelfstandig en volwaardig mogelijk te leven.

Lees meer