Gebruik de ervaring van mensen met de zorg

In steeds meer regio’s werken zorgaanbieders, verzekeraars en gemeenten samen om de juiste zorg op de juiste plek te krijgen. Dichtbij huis en toegankelijk in de regio voor patiënten als dat kan, verder weg als dat nodig is. Wat bij die samenwerking nog vaak ontbreekt is de kennis en ervaring van de gebruikers van de zorg, de patiënten en hun naasten. Terwijl die kennis er wel is. Steeds meer ervaringsdeskundige patiënten worden opgeleid om hun ervaringen met zorg, en hun kennis en inzicht te kunnen delen en in te zetten, ook bij regionale gesprekken over de Juiste Zorg op de Juiste Plek. Welke zorg is waar nodig? Maar voor de betrokken partijen, zoals zorgaanbieders en verzekeraars is het onvoldoende duidelijk waar ze deze ervaren patiënten kunnen vinden. Dat kan voortaan op een centraal platform van Patiëntenfederatie Nederland en andere patiëntorganisaties. Daar, op de website ikzoekeenpatiënt.nl kunnen deze ervaringsdeskundigen voor patiëntparticipatie worden gevonden.

Wat is ikzoekeenpatient.nl?

Patiëntenverenigingen en overheid willen de zorg patiëntgerichter te maken. Want patiënten kijken anders naar zorg dan zorgprofessionals of vernieuwers in de zorg. Die speciale kijk van patiënten is een verrijking voor de professionele blik op zorg. Betere zorg begint bij écht betrekken van patienten. De website ikzoekeenpatient.nl helpt bij het vinden van de juiste patienten bij een specifiek vraagstuk. Zo kunnen interviews, een focusgroep of een online panel worden georganiseerd rond een onderzoeksvraag, een behoefteanalyse of een gebruikerstest. En nu zijn via ik zoekeenpatient.nl ook ervaringsdeskundigen te vinden die vanuit breder perspectief kunnen meedenken over ontwikkelingen rond de Juiste Zorg op de Juiste Plek.

Patiëntparticipatie bij de Juiste Zorg op de Juiste Plek

We willen goede zorg toegankelijk houden, ook bij een toenemend beroep op de zorg. Dat kan door onnodig dure zorg te voorkomen en of zorg te verplaatsen naar dichter bij huis. Soms kan fysieke zorg worden vervangen door digitale zorg, zorg op afstand. Thuis kan het vaak ook, als de patiënt dat wil. Zulke veranderingen hebben gevolgen voor de gebruikers van de zorg en daarom is het nodig hen actief te betrekken bij die veranderingen. Want patiënten en hun naasten weten het beste met welke zorg en ondersteuning zij zijn geholpen en waar de zorg het beste georganiseerd kan worden.

Samenwerken met patiënten is voor iedereen gunstig. De Ervarings­deskundigheid van patiënten is aanvullend aan de kennis en ervaring van de andere partijen in de zorg, zoals zorgverleners, wetenschappers en beleidsmakers. Tijdig samenbrengen van verschillende ervaringen en kennis rond een beoogde verandering, kan leiden tot nieuwe inzichten en betere keuzes. En als patiënten actief bij veranderingen in het zorglandschap worden betrokken, sluiten die aanpassingen beter aan bij de behoeften en verwachtingen van patiënten. Bovendien zorgt het voor meer draagvlak voor de veranderingen en draagt het bij aan het goed in en doorvoeren van de nieuwe situatie.


Ikzoekeenpatiënt.nl biedt zorgverleners, wetenschappers, beleidsmakers en anderen die bij de zorg zijn betrokken een keur aan ervaringsdeskundige patiënten die graag meedenken over hoe de zorg het beste kan worden geregeld.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!