Het is nog tobben met de Wmo en de Wkkgz

Drie jaar nadat de Inspectie Gezondheid en Jeugd (IGJ) constateerde dat het niet goed gaat met het toezicht op de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) is er nog geen haar verbeterd. Dat is de strekking van een brief van Patiëntenfederatie Nederland, ANBO en KBO-PCOB aan de Tweede Kamer. Nog steeds zijn er maar weinig gemeenten die rapporten over het niet goed toepassen van de Wmo openbaar maken, terwijl meldingen en signalen van gebruikers over gebrekkig functioneren van gemeenten niet naar buiten komen.

Volgende week spreekt de Tweede Kamer over de Wmo en ook over de toepassing van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. Ook bij die laatste is nog niet alles op orde, blijkt uit de brief. “De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) draagt bij aan het waarborgen van veiligheid en de kwaliteit van zorg en het versterken van de positie van patiënten en cliënten in de zorg. (…) Het blijkt dat patiënten geschilleninstanties niet altijd als onafhankelijk ervaren. En dat veel patiënten niet het gevoel hebben dat het indienen van hun geschil preventieve werking heeft (en dat daarmee de kwaliteit van de zorg verbetert). De procedure is niet altijd duidelijk, ook niet in het geval van een schadeclaim. Adequate informatievoorziening en begeleiding van patiënten en naasten bij incidenten en geschillen zijn erg belangrijk. Het kan langslepende en belastende procedures voorkomen of verminderen”, aldus de brief.

De drie partijen vragen de Kamer er bij de minister op aan te dringen dat voor beide regelingen meer en betere informatievoorziening komt, zodat cliënten en hun naasten weten waar ze aan toe zijn en wat goed gaat en beter kan.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!