Uitstel van zorg hoeft geen afstel te betekenen

Ziekenhuiszorg die als gevolg van corona niet kan doorgaan, hoeft niet automatisch afstel van zorg te betekenen. Patiënten zijn vaak bereid om naar een ander ziekenhuis of andere hulpverlener te gaan en willen ook wel reizen als de zorg dan eerder kan plaatshebben.

Dat blijkt uit onderzoek van Patiëntenfederatie Nederland onder ruim achtduizend mensen uit het eigen patiëntenpanel. Van de deelnemers heeft twaalf procent te maken met uitgestelde zorg. Tweederde omdat het ziekenhuis een afspraak afzegde, eenderde omdat de patiënt er zelf voor koos een afspraak uit te stellen. De groep bij wie het ziekenhuis liet weten dat een afspraak niet door kon gaan heeft daar meer last van dan de mensen die zelf kozen voor uitstel.

Andere plek

Bijna tweederde van de deelnemers aan het onderzoek vindt het prima als ze eerder terecht zouden kunnen bij een andere geschikte zorgverlener. Meer dan de helft gaat akkoord als ze zorg krijgen in het ene ziekenhuis/kliniek en nazorg ontvangen in een ander ziekenhuis/kliniek. Mensen die al zorg krijgen in een bepaald ziekenhuis of kliniek, zijn minder enthousiast over alternatieven. Zij zijn vertrouwd met hun zorgverlener, of geven aan dat alleen op de huidige plek de juiste (specialistische) zorg kan worden geboden.
Circa vier op de tien deelnemers geven aan dat ieder aanbod van zorg prima is, zolang ze maar zo snel mogelijk zorg krijgen. Dit percentage ligt iets lager wanneer er zorg nodig is die langer dan een dag duurt, maar is dan ook nog 40%.

Voorwaarden

Mensen die aangeven ieder aanbod van zorg prima te vinden, blijken echter wel degelijk voorwaarden te stellen aan het alternatief dat geboden wordt. Afstand tot een ziekenhuis of reiskosten vormen voor sommigen in deze groep toch een barrière. Vergoeding van reiskosten is voor tweederde van de mensen geen vereiste voor zorg in een ander ziekenhuis of kliniek, ook niet als er sprake is van zorg die langer dan een dag duurt. Beschikken over het juiste vervoersmiddel om je ergens te brengen speelt eerder een rol. Logeermogelijkheden voor de naaste wanneer zorg langer dan een dag duurt, zijn voor meer dan de helft van de deelnemers geen vereiste.

Er is meer verdeeldheid als het gaat om afstand van huis naar een ander ziekenhuis; circa een op de drie maakt het niet uit hoe ver weg het ander ziekenhuis/kliniek is, de rest twijfelt of vindt afstand wel degelijk uitmaken. Wanneer er een maximale afstand van 50 kilometer gesteld wordt van huis naar ziekenhuis/kliniek, zou vier op de tien deelnemers dat aanvaarden.

Zorgverzekeraar kan helpen

De patiëntenfederatie wijst er op dat zorgverzekeraars ook een rol kunnen spelen als er elders zorg moet worden gezocht. Zij kennen de situatie en kunnen mensen bemiddelen naar een andere hulpverlener. De federatie pleit voor maatwerk als zorg niet kan doorgaan.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!