Zorg is moeilijker dan mensen denken

Kunnen nabestaanden de medische gegevens van een overledene raadplegen? Moet een arts alles doen wat de patiënt vraagt? Wordt de zorg elk jaar duurder? En betaal je een eigen bijdrage voor een verpleeghuis?

Dat zijn enkele vragen uit een onderzoek dat Patiëntenfederatie Nederland deze zomer hield onder ruim twaalfduizend mensen. Uit dat onderzoek blijkt dat mensen hun kennis van de zorg overschatten. Ze denken te weten hoe het zit met zorgverzekeringen, rechten van patiënten en langdurige zorg. Maar in de praktijk valt het tegen.

De verzekerden zijn het beste op de hoogte van de rechten en plichten in de zorg en de kosten van de zorg. Dan geeft meer dan de helft de juiste antwoorden. Dat verandert als het gaat om zorg en verzekeren en langdurige zorg. Hier weet minder dan de helft hoe het precies zit.

Maar in zijn algemeenheid is er veel onduidelijk. Zo denkt bijna de helft van de mensen dat nabestaanden de medische gegevens van een overledene kunnen raadplegen. Dat kan echter alleen als die daar van tevoren toestemming voor heeft gegeven.

Ook meent bijna negentig procent dat er flink wordt bezuinigd op de zorg. Dat is niet zo. De uitgaven voor de zorg stijgen nog steeds, maar de groei wordt wel steeds kleiner.

Over de zorgverzekering en het basispakket bestaat veel onduidelijkheid. Zo denkt 32 procent van de mensen dat de zorgverzekeraar de inhoud van het basispakket vaststelt. Dat is echter de overheid.

Bijna de helft van de mensen denkt dat het vrijwillig eigen risico van toepassing is op alle zorg uit het basispakket en de zorg uit de aanvullende verzekering. Dat is niet zo. De huisarts bijvoorbeeld wordt altijd vergoed en valt niet onder het eigen risico. En de aanvullende verzekering staat los van het (vrijwillige) eigen risico. Dat is een aparte verzekering.

En nog even de antwoorden op de vragen uit de inleiding voorzover nog niet beantwoord:
Nee, een arts hoeft niet alles te doen wat de patiënt vraagt. Ja, de zorg wordt nog steeds duurder. En voor een verpleeghuis betaal je een eigen bijdrage.

De complete rapportage met meer conclusies volgen later

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!