In het buitenland

Als ik in het buitenland ziek word, op reis of op vakantie, vergoedt de basisverzekering dan ook mijn zorgkosten? En als ik in een ander land ga wonen? Of mij in het buitenland wil laten behandelen?

 • Complex onderwerp, wordt veel onderschat.
 • Basispolis dekt in principe spoedzorg in het buitenland …
 • … maar alléén tot maximaal ‘Nederlands’ tarief.
 • Zoveel mogelijk vooraf informatie vragen.

Complex onderwerp

Ook als we in het buitenland zijn, bijvoorbeeld op vakantie, lopen we het risico om zorgkosten te maken. Wie in het buitenland ziek wordt, of daar iets vervelends overkomt, kan ineens naar een dokter of naar een ziekenhuis moeten. Ben je ook dan voor de kosten hiervan verzekerd? En voor eventuele kosten van de reis naar je thuisland? Hierop bestaat helaas geen simpel en geruststellend antwoord.

Basispolis dekt spoedzorg in buitenland

Bij spoedeisende zorg die je niet kunt uitstellen tot terug in Nederland, worden de kosten vergoed uit de Nederlandse basisverzekering. Maar pas wel op: alléén voor zover dit zorg is die ook in het Nederlandse basispakket zit; en alléén tot aan het in Nederland gangbare tarief. Houd er daarom altijd rekening mee dat je verzekeraar de kosten die je in het buitenland maakt, niet volledig vergoedt. En kijk juist op dit punt goed naar mogelijkheden om je aanvullend te verzekeren.

Declareren

Ook als kosten wel vergoed worden, kan het zijn dat je die eerst zelf ter plekke moet betalen, en pas achteraf bij je verzekeraar kunt declareren. Voor veel landen in Europa kun je een speciale European Health Insurance Card meenemen, die je kunt aanvragen bij je verzekeraar (meer informatie zie Handige websites) Zo’n pasje zorgt er onder meer voor dat een financiële afhandeling rechtstreeks verloopt tussen je verzekeraar en buitenlandse zorgaanbieders, zodat je niets hoeft voor te schieten.

Zorg in Europa verschilt

Veel mensen weten dat bijvoorbeeld de Verenigde Staten een land is waar zorgkosten veel hoger kunnen zijn dan bij ons. Minder bekend is dat je ook in Europa tegen rare dingen aan kunt lopen. In bepaalde landen loop je kans zelf flink te moeten bijbetalen, bijvoorbeeld doordat:

 • In dat land een verschil bestaat tussen sociaal-verzekerde zorg en duurdere private zorg waar tarieven worden gerekend die boven de Nederlandse tarieven liggen;
 • daar andersoortige behandelingen worden toegepast die niet bij ons in het pakket zitten, bijvoorbeeld omdat het nog experimentele behandelingen zijn;
 • daar geneesmiddelen verstrekt worden die buiten ons systeem van vergoedingen vallen.

Tips om tegenvallers te voorkomen

Om grote tegenvallers zo veel mogelijk te voorkomen, kun je een aantal dingen doen:

 • Contact met de zorgverzekeraar: neem om te beginnen altijd, zodra sprake is van mogelijke ziekenhuisopname in het buitenland, meteen contact op met de alarmcentrale van je zorgverzekeraar. Natuurlijk zijn er situaties van ‘spoedeisendheid’ waarin vooraf met de verzekeraar overleggen geen reële optie is. In zo’n geval zal de verzekeraar normaal gesproken het gewenste begrip opbrengen. Maar bel dan wél zodra dat kan.
 • Informeer vooraf naar zorgkosten: ga je naar een ver land, of voor langere tijd weg? Informeer voor je vertrek bij je zorgverzekeraar naar de hoogte van de zorgkosten in het betreffende land, en naar de hoogte van eventuele vergoedingen.
 • Aanvullend verzekeren: als blijkt dat je basispolis te weinig zekerheid biedt, sluit dan een aanvullende zorgverzekering en/of een reisverzekering met een dekking voor zorgkosten in het buitenland. Goed verzekerd op reis is verstandig. Maar dubbel verzekeren is niet nodig. Ga na wat er al verzekerd is via je aanvullende verzekering, als je een reisverzekering koopt.
 • Kies proactief een nieuwe zorgverzekeraar: als je voorziet dat je in een komend jaar veel op reis zult zijn, dan is het zeker de moeite waard om bij het kiezen van een (nieuwe) zorgverzekeraar te letten op vergoeding van kosten in het buitenland. Denk dan aan:
  • gebruik kunnen maken van service van een alarmcentrale
  • plaatselijk vervoer naar ziekenhuis per ambulance en/of helikopter
  • en de kosten van terugkeer (repatriëring) naar Nederland bij ziekte of overlijden

Expats

Er zijn nog andere situaties denkbaar waarin je in het buitenland medische kosten maakt. Als je daar bent gaan wonen. En als je ergens speciaal naar toe gaat voor een bepaalde behandeling.

Als je gaat wonen in een ander land, bijvoorbeeld als gepensioneerde of als expat, dan kan het zo zijn dat je je Nederlandse zorgverzekering kwijtraakt. Je zult zich dan in je nieuwe woonland bij een ziekenfonds of verzekeraar ter plekke moeten verzekeren. Hoe dit precies zit, en in hoeverre dit ook geldt voor andere gezinsleden, bijvoorbeeld kinderen, kan ingewikkeld zijn. En kan per land ook weer verschillen.

Hoe zit het dan als je woont buiten Nederland net over de grens, maar werkt ín Nederland? Of je woont in Nederland maar werkt juist elders. En: hoe zit het als je in het buitenland verzekerd bent maar tijdens bezoek aan Nederland híer zorg nodig heeft? Allemaal zaken die veel te ver voeren om er hier nader op in te gaan.

Maar als je voorziet dat je in een ander land gaat wonen, zul je hoe dan ook veel moeten regelen. En natuurlijk zoveel mogelijk informatie inwinnen. Dat kun je doen bij je eigen, Nederlandse zorgverzekeraar. Maar je zult ook al snel terechtkomen bij het Centraal Administratie Kantoor (CAK). Zie ook Handige websites.

Vraag toestemming bij behandeling in buitenland

Tot slot: je wilt speciaal naar een ander land om daar een bepaalde medische behandeling of ingreep te ondergaan. Bijvoorbeeld omdat je daar sneller geholpen kunt worden. Dan is het goed mogelijk dat je zorgverzekeraar de kosten hiervan vergoedt. Het kan ook zijn dat die speciale afspraken heeft met geselecteerde zorgaanbieders in andere landen.

Maar begin hier nooit aan zonder toestemming vóóraf van je verzekeraar. Laat je zo uitgebreid mogelijk informeren, ook over zaken als eventuele nacontroles en kosten die gemaakt moeten worden mochten er dingen mis gaan.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!