Onder de 18 of AOW-gerechtigd

Hoe zit het met de zorgverzekering voor je kinderen? En met aanvullende polissen? En als je eenmaal AOW-gerechtigd wordt: waar moet je dán op letten?

  • Tot aan 18e verjaardag gratis basisverzekering.
  • Soms ook gratis aanvullend verzekerd.
  • Eenmaal AOW-gerechtigd: iets lagere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
  • Eenmaal AOW-gerechtigd: een enkele keer duurdere aanvullende polissen.

Onder de 18 jaar gratis

Kinderen zijn in Nederland gratis zorgverzekerd voor het basispakket tot en met de maand waarin ze achttien worden. Je bent wel verplicht om zelf je kind aan te melden voordat het 4 maanden oud is. Doe je dat niet of te laat, dan moet je de tot dan toe gemaakte zorgkosten voor je baby zelf betalen.

Soms is het ook zo, dat als voor een kind een polis wordt afgesloten bij dezelfde verzekeraar waar ook de ouders zijn verzekerd, aanvullende verzekeringen van ouders ook voor het kind gelden - zonder dat je hiervoor apart premie betaalt. Een enkele verzekeraar rekent voor bepaalde aanvullende polissen wel apart kindpremie.

Orthodontie

Aanvullende verzekeringen zijn voor kinderen overigens niet altijd nodig. Kinderen zijn, anders dan volwassenen, gratis verzekerd voor de meeste vormen van reguliere tandzorg (maar niet voor kronen, bruggen en orthodontie). En via de basisverzekering zijn ze ook verzekerd voor fysiotherapie, tot een maximum van achttien behandelingen per jaar (en bij sommige aandoeningen zelfs meer).

Wat wél interessant kan zijn, is voor je kind een speciale aanvullende verzekering afsluiten met dekking voor orthodontie. Wacht daar niet mee tot je kind een beugel nodig heeft. Dan kan het zijn dat je verzekeraar een wachttijd hanteert of je niet accepteert voor de verzekering.

En als je nu al weet dat er gezinsuitbreiding op komst is, dan kan je daarmee rekening houden bij de keuze van een aanvullende zorgverzekering. Zoals een aanvullende verzekering waarin ook een kraampakket of extra kraamhulp is opgenomen.

Vanaf 18 jaar premieplichtig - én zorgtoeslag

Wordt iemand eenmaal 18, dan is zij of hij met ingang van de daaropvolgende maand zelf premieplichtig. Je mag dan zelf je eigen verzekeraar en verzekering kiezen. Maar desgewenst kunnen ook daarna ouders die dit willen, nog blijven optreden als degenen die dit regelen en betalen. En wat soms nog wel eens wordt vergeten, en dus ook niet wordt aangevraagd, is de zorgtoeslag waarop 18-jarigen recht hebben, ook als ze nog bij hun ouders wonen.

AOW-gerechtigd: meer zorgbehoefte

Het leven gaat snel: zo ben je nog een (jonge) ouder, maar sneller dan je misschien had gedacht ga je met pensioen en krijg je AOW. Een moment waarop het nodige verandert, ook in de sfeer van inkomen en (sociale) verzekeringen.

Naarmate we ouder worden, doen we vaker een beroep op zorg. Dit geldt niet alleen voor de ‘medische’, primair curatief gerichte zorg zoals die in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is geregeld. Maar ook voor allerlei vormen van langdurige zorg zoals dagbesteding, huishoudelijke hulp, maaltijdvoorziening, hulpmiddelen voor mobiliteit, woningaanpassing, logeerzorg of opname in een verpleeghuis. Dat is geregeld via andere wetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze informatiegids beperkt zich tot de Zorgverzekeringswet.

Lagere bijdrage

Bent je eenmaal AOW-gerechtigd, dan betaal je iets minder inkomensafhankelijke bijdrage (zie vorige hoofdstuk) over aanvullend pensioen.

Voor de reguliere basispolis verandert er als je AOW-gerechtigd wordt niets. Ouderen betalen in Nederland hiervoor niet méér premie en kunnen gewoon jaarlijks zelf een zorgverzekering kiezen.

Aanvullende verzekeringen

Tot slot de aanvullende verzekeringen. Een heel enkele keer geldt voor een aanvullende polis een leeftijdsafhankelijke premie.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!