Direct naar:

Onder de 18 of AOW-gerechtigd

Hoe zit het met de zorgverzekering voor je kinderen? En met aanvullende polissen? En als je eenmaal AOW-gerechtigd wordt: waar moet je dán op letten?

  • Tot aan 18e verjaardag gratis basisverzekering.
  • Soms ook gratis aanvullend verzekerd.
  • Eenmaal AOW-gerechtigd: iets lagere inkomensafhankelijke bijdrage Zvw.
  • Eenmaal AOW-gerechtigd: soms duurdere aanvullende polissen.

Onder de 18 jaar gratis

Kinderen zijn in Nederland gratis zorgverzekerd voor het basispakket tot en met de maand waarin ze achttien worden. Dit is verplicht, en moet geregeld worden voordat een kind 4 maanden oud is. Doe je dat laatste niet, of pas te laat, dan moet je de tot dan toe gemaakte zorgkosten voor je baby zelf betalen.

Soms is het ook zo, dat als voor een kind een polis wordt afgesloten bij dezelfde verzekeraar waar ook de ouders zorgverzekerd zijn, aanvullende verzekeringen van ouders ook voor het kind gelden - zonder dat hiervoor premie moet worden betaald. Een enkele verzekeraar rekent voor bepaalde aanvullende polissen wel een aparte kinderpremie.

Orthodontie

Aanvullende verzekeringen zijn voor kinderen overigens niet altijd nodig. Kinderen zijn, anders dan volwassenen, gratis verzekerd voor de meeste vormen van reguliere tandzorg (maar niet voor kronen, bruggen en orthodontie). En via de basisverzekering zijn ze ook verzekerd voor fysiotherapie, tot een maximum van achttien behandelingen per jaar (en bij sommige aandoeningen zelfs meer).

Wat wél interessant kan zijn, is voor je kind een speciale aanvullende verzekering afsluiten met dekking voor orthodontie. (Als dit niet vanzelf al geregeld is via een aanvullende verzekering die de ouders zelf hebben.) Wacht daar niet mee tot je kind een beugel nodig heeft. Dan kan het zijn dat je verzekeraar een wachttijd hanteert of je niet accepteert voor de verzekering.

En verder is het natuurlijk zo dat als je nu al weet dat er volgend jaar een nieuw gezinslid komt, je hiermee rekening kunt houden bij het kiezen voor een mogelijk aangepaste zorgverzekering. Zoals een aanvullende verzekering waarin ook een kraampakket of extra kraamhulp is opgenomen.

Vanaf 18 jaar premieplichtig - én zorgtoeslag

Wordt iemand eenmaal 18, dan is zij of hij met ingang van de daaropvolgende maand zelf premieplichtig. Je mag dan zelf je eigen verzekeraar en verzekering kiezen. Maar desgewenst kunnen ook daarna ouders die dit willen, nog blijven optreden als degenen die dit regelen en betalen. En wat soms nog wel eens wordt vergeten, en dus ook niet wordt aangevraagd, is de zorgtoeslag waarop ook 18-jarigen recht hebben, ook als ze nog bij hun ouders wonen.

AOW-gerechtigd: meer zorgbehoefte

Het leven gaat snel: zo ben je nog een (jonge) ouder, maar sneller dan je misschien had gedacht krijg je zelf recht op AOW. Een moment waarop het nodige verandert, ook in de sfeer van inkomen en (sociale) verzekeringen.

Naarmate we ouder worden, groeit de kans dat we een beroep moeten doen op zorg. Dit geldt niet alleen voor de ‘medische’, primair curatief gerichte zorg zoals die in de Zorgverzekeringswet (Zvw) is geregeld. Maar ook voor allerlei vormen van langdurige zorg zoals dagbesteding, maaltijdvoorziening, hulpmiddelen voor mobiliteit, 24-uurs-verzorging en -verpleging. Dat is geregeld via andere wetten, zoals de Wet langdurige zorg (Wlz) en de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Maar deze laatste twee domeinen vallen buiten het bestek van deze informatiegids. Die focust op de Zorgverzekeringswet, en die is van gelijk belang voor alle leeftijden.

Lagere bijdrage

Bent u eenmaal AOW-gerechtigd, dan betaal je iets minder inkomensafhankelijke bijdrage (zie vorige hoofdstuk) over uw aanvullend pensioen. Ook hier blijft er dan nog steeds een maximumgrens aan het totaal bruto jaarinkomen (AOW plus aanvullend pensioen plus overige verworven inkomsten) waarover die inhouding gebeurt.

Je moet wel in de gaten houden of die inhouding wel plaatsvindt op álle bestanddelen van je inkomen. Als dit niet zo is, dan komt er bij de definitieve belastingaanslag mogelijk nog een naheffing.

Voor de reguliere basispolis verandert er als je AOW-gerechtigd wordt niets. Ouderen betalen in Nederland hiervoor niet méér premie, en blijven gewoon vallen onder de acceptatieplicht die alle zorgverzekeraars hebben.

Aanvullende verzekeringen

Tot slot de aanvullende verzekeringen. Voor sommige polissen geldt een leeftijdsafhankelijke premie, waarbij bijvoorbeeld elke vijf jaar een (verdere) verhoging plaatsvindt.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!