Direct naar:

Hulpmiddelen

Soms heb je hulp nodig om mobiel te blijven. Of om een bepaalde handeling uit te voeren. Hulpmiddelen maken het leven met een (tijdelijke) beperking makkelijker en zorgen ervoor dat je (weer) mee kunt doen. De meeste mensen denken bij medische hulpmiddelen al snel aan een rolstoel, bril of gehoorapparaat. Maar er zijn veel meer soorten hulpmiddelen. Zoals een personenalarmering, bordverhoger, elastische kous of driewielfiets. Heb je een hulpmiddel nodig of ben je ernaar op zoek? Dan is het belangrijk dat het goed werkt en bij jou past.

Een hulpmiddel kiezen

Heb je ondersteuning nodig bij het kiezen van het juiste hulpmiddel? Vraag om advies bij de patiëntenvereniging, je arts, de praktijkondersteuner (POH) van je huisarts of de ergotherapeut. Zij weten veel van hulpmiddelen af en kunnen je ook doorverwijzen als dat nodig is. Neem sowieso contact op met je zorgverzekeraar of de gemeente waar je woont. Je kan ook contact opnemen met de leverancier van een hulpmiddel. Zij weten óf en hoe het hulpmiddel dat jij wilt wordt vergoed. En ook wat je moet regelen om het te krijgen.

Hoe vind je een hulpmiddel dat bij je past?

Kiezen met de hulpmiddelenwijzer Externe link: hulpmiddelenwijzer.nl

Er zijn honderden artikelen die het dagelijks leven makkelijker maken. Met de hulpmiddelenwijzer van VIlans maak je een onafhankelijke keuze. 

Vergoedingen

Het soort hulpmiddel bepaalt bij welke instantie je moet zijn voor een vergoeding. Het kan ook zijn dat moet bijbetalen of dat je een hulpmiddel zelf moet betalen. Om dat duidelijk te krijgen heeft Vilans een Keuzehulp Vergoedingen gemaakt. Deze Keuzehulp helpt je bij het maken van een keuze voor een hulpmiddel. En je ziet de kosten en welke vergoedingen er mogelijk zijn.

Machtiging en voorwaarden voor toegang

Sommige hulpmiddelen koop je in een winkel, andere haal je bij je apotheek. Soms moet je naar een speciale leverancier die jouw hulpmiddel op maat kan maken. De regels voor het verkrijgen van hulpmiddelen verschillen. Dit is afhankelijk van de wet waaruit je hulpmiddel wordt gefinancierd.
Informeer - voordat je een hulpmiddel koopt - hoe het zit met vergoeding en andere voorwaarden zoals machtigingen en gecontracteerde zorgaanbieders. Dat kan bij je zorgverzekeraar voor zorg uit je zorgverzekering, het zorgkantoor als je zorg via de Wet langdurige zorg (Wlz) krijgt, of bij je gemeente voor zorg via de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo).
Een hulpmiddel kopen met een persoonsgebonden budget kan als je zorg uit de Wlz of Wmo krijgt. Maar ook hiervoor geldt, informeer je vooraf goed.

Dit doen wij

Mensen met een complexe zorgvraag en hun naasten hebben vaak te maken met meerdere wetten en regelingen om hun leven op de rails te krijgen. Voor hen gaat het over de optelsom van zorg en ondersteuning, opvang, school, werk, inkomen, wonen, vrije tijd en mobiliteit. En zij ervaren juist ook tussen de stelsels veel problemen in de uitvoering. Dat kan en moet beter.
In 2020 zijn er afspraken gemaakt tussen VWS, VNG, leveranciers, professionals over de verbetering van de toegang, levering en service van hulpmiddelen. Met als doel dat voor mensen die hulpmiddelen gebruiken de zorg echt merkbaar beter wordt. De eerste verbetervoorstellen zijn juni 2021 gepresenteerd. Maar daarmee is de klus niet af. Nu komt het aan op het toepassen van deze verbetervoorstellen en monitoren bij gebruikers van hulpmiddelen of er ook echt verbetering optreedt.

Als een hulpmiddel zoals een rolstoel of scootmobiel stukgaat, dan moet het snel gerepareerd of vervangen kunnen worden. Zo kan de gebruiker weer een zo zelfstandig en volwaardig mogelijk leven leiden. Wij willen hiervoor een landelijk dekkend mobiliteitsnet om problemen met rolstoelen en scootmobielen snel op te lossen. In zo’n netwerk werken aanbieders, leveranciers, verzekeraars, gemeenten en reparateurs samen.

In 2019 trokken we hierover aan de bel. Inmiddels maken alle gemeenten bij de inkoop van mobiliteitshulpmiddelen afspraken over hulp bij spoed. Dat is een eerste stap die al tot veel verbetering kan leiden

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!