Direct naar:

Verpleeghuiszorg

Door een chronische ziekte of beperking kun jij of je naaste misschien niet meer zelfstandig wonen. Je kunt dan naar een verpleeghuis. Daar krijg je verpleging, verzorging en begeleiding. Verpleeghuiszorg is voor mensen die 24 uur per dag zorg of toezicht nodig hebben. Verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz) en wordt vaak geboden in verpleeghuizen. Maar je kunt deze zorg ook krijgen in andere woonvormen. Voor verpleeghuiszorg heb je altijd een indicatie nodig. Deze kun je aanvragen bij het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ).

Wat mag je verwachten van verpleeghuiszorg?

In het kwaliteitskader verpleeghuiszorg staat beschreven wat je mag verwachten van verpleeghuiszorg. Dit kader gaat over veilige en persoonsgerichte zorg. Wat iemand belangrijk vindt en nodig heeft, is het uitgangspunt bij de zorg en ondersteuning. Vaak worden er voor zorg en ondersteuning meerdere verschillende zorgverleners betrokken. Bijvoorbeeld verzorgenden, specialist ouderengeneeskunde, huiskamermedewerker, paramedici enzovoort. Iemand met een zorgbehoefte is namelijk iemand met een eigen geschiedenis, een eigen toekomst, eigen doelen, eigen context en eigen naaste(n). En niet alleen een anonieme cliënt, patiënt of bewoner in een zorgorganisatie.

Op zoek naar een verpleeghuis? Drie tips om je goed voor te bereiden.

Met welke organisaties krijg je te maken bij verpleeghuiszorg?

Welke verpleeghuizen passen het beste bij je wensen? Externe link: zorgkaartnederland.nl

Vul onze keuzehulp Verpleeghuiszorg in.

Logo keuzehulp

Verschillende vormen van verpleeghuiszorg

Voordat je de indicatie regelt, is het verstandig om na te denken over wat jij of je naaste graag wilt. Wat vind je belangrijk en in welke plaats wil je wonen? Wil je thuis, in een aangepaste woonvorm of in een verpleeghuis wonen?

Er zijn vier vormen van verpleeghuiszorg:

Verpleeghuiszorg kiezen

Kies jij of je naaste voor opname in een verpleeghuis, dan zijn er verschillende keuzes. Heb je bijvoorbeeld een voorkeur voor een verpleeghuis met een religieuze achtergrond? Of wil je gespecialiseerde zorg?

Onafhankelijk cliëntondersteuner

Bij het zorgkantoor in jouw regio kun je informatie opvragen over verpleeghuizen. Bijvoorbeeld of er wachtlijsten zijn. Ook kan het zorgkantoor je helpen bij het vinden van een onafhankelijk cliëntondersteuner. Deze ondersteuner kan je helpen bij het zoeken naar een woonzorgplek.

Zorgleefplan

In een gesprek met het verpleeghuis kun je afspraken maken over wat je belangrijk vindt en wat je nodig hebt. Deze afspraken worden vastgelegd in het zorgleefplan. Het is belangrijk dat jij en je naasten aangeven welke begeleiding en ondersteuning je wil.

Verpleeghuiszorg betalen

Verpleeghuiszorg wordt betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz). Je betaalt voor Wlz-zorg een eigen bijdrage aan het CAK. Dat geldt ook voor PGB en verpleeghuiszorg thuis. Het CAK berekent hoeveel je moet betalen. Ook stuurt het CAK een factuur voor de eigen bijdrage.

Ervaringen

De verhuizing naar het verpleeghuis valt tegen

De verhuizing naar het verpleeghuis valt tegen Externe link: mijnkwaliteitvanleven.nl

Hier wordt ze nu met alle rust en aandacht geholpen

Hier wordt ze nu met alle rust en aandacht geholpen Externe link: mijnkwaliteitvanleven.nl

Tips om een verpleeghuis te kiezen

Het is belangrijk dat de zorg die je krijgt, past bij hoe je wilt wonen en leven. Dat kan ook verpleeghuiszorg thuis zijn. Deze tips kunnen jou of je naaste helpen bij je zoektocht.

 • Verzamel informatie over hoe verpleeghuiszorg in elkaar zit
 • Oriënteer je op de mogelijkheden; is er bijvoorbeeld een wachtlijst bij het verpleeghuis van je eerste keuze?
 • Bepaal wat je belangrijk vindt
 • Bekijk welke verpleeghuizen het beste bij je passen

  Gebruik daarvoor onze Keuzehulp Verpleeghuiszorg

 • Lees ervaringen van anderen met verpleeghuizen

  Dit lees je op de website van ZorgkaartNederland.

 • Zoek ondersteuning

  Bijvoorbeeld via een onafhankelijke cliëntondersteuner.

 • Bezoek zelf of als naaste enkele verpleeghuizen en bespreek de wensen

Dit doen wij

De Patiëntenfederatie vindt het belangrijk dat kwaliteitsinformatie over verpleeghuiszorg openbaar en toegankelijk is. Op deze manier kunnen mensen makkelijker kiezen voor een verpleeghuis dat bij hen of hun naaste past.

Wil je naar een verpleeghuis, dan moet je vaak wachten voor je er terechtkunt. Soms zelfs langer dan achttien weken, blijkt uit een onderzoek onder 202 mensen in 2019. Zij gingen in de afgelopen twee jaar naar een verpleeghuis of stonden op de wachtlijst en hebben dus ervaring met het kiezen van een huis. Wij vinden het belangrijk dat mensen kunnen wonen in een verpleeghuis van hun voorkeur. Patiëntenfederatie Nederland vraagt hiervoor aandacht bij de politiek. 

We werken mee aan het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg. Dat beschrijft wat cliënten en hun naasten mogen verwachten van verpleeghuiszorg. 

In het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’ (KIK V) werken we samen met andere partijen in de verpleeghuiszorg aan het verbeteren van de informatievoorziening. KIK V helpt bij het beschikbaar stellen van betekenisvolle en betrouwbare informatie voor cliënten en mantelzorgers die hen ondersteunt bij de keuze voor een passend verpleeghuis.

Startbijeenkomst van het programma ‘Keteninformatie Kwaliteit Verpleeghuiszorg’ (KIK V)

Kamerbrieven en onderzoeken

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!