Tips

Levenseinde

Tijdens onverwacht overlijden of in de fase voor het overlijden staan patiënten, naasten en zorgverleners voor verschillende ingrijpende keuzes. Een passende keuze kunnen maken, begint met informeren, nadenken en praten over het levenseinde. In dit dossier bundelen we informatie over het levenseinde. Ook verwijzen we naar hulpmiddelen om keuzes te maken en informatie te vinden.

Tips

Tips: zorg regelen

Verschillende zorgverleners kunnen u helpen in de laatste fase van uw leven. Dit kan op verschillende plekken: thuis, in het verpleeghuis, in een hospice, in het ziekenhuis of in een andere zorginstelling. Wie de kosten vergoedt hangt af van waar u woont, uw zorgverzekering en of u zorg krijgt op basis van de Wet langdurige zorg (Wlz). Let op het volgende als u zorg wilt regelen:

  • Vraag om zorgadvies als u uw zorgverzekeraar belt. De medewerkers zijn vaak zorgdeskundigen die de tijd voor u nemen om met u mee te denken.
  • Let op bij de keuze van thuiszorg (wijkverpleging). Biedt de aanbieder ook palliatieve zorg en heeft de aanbieder een contract met uw zorgverzekeraar? Vraag advies voor een aanbieder bij uw zorgverzekeraar. Kiest u voor een niet-gecontracteerde aanbieder, dan geldt vaak dat u toestemming (machtiging) moet vragen bij uw zorgverzekeraar.

  • Heeft u al thuiszorg via een persoonsgebonden budget (pgb)? En heeft u vanwege palliatieve zorg meer uren en dus budget nodig? Dan moet u opnieuw toestemming vragen bij uw zorgverzekeraar. Uw zorgverzekeraar zal een verklaring vragen van uw arts waaruit blijkt dat uw arts verwacht dat u niet langer dan drie maanden zult leven
  • Houd de kosten die voor eigen rekening komen goed bij. Denk aan verblijf in een hospice, zelfzorgmiddelen, vervoerskosten en dergelijke. Die kunt u mogelijk opgeven bij uw belastingaangifte.
  • U kunt ook thuis hulp krijgen van een geestelijk verzorger. Dit is sinds januari 2019 mogelijk. Een geestelijk verzorger helpt u met zingeving, levensvragen en spiritualiteit. De geestelijk verzorger kan ook helpen bij het ondersteunen en begeleiden van het afronden van het leven en het afscheid nemen. Vraag dit na bij het netwerk palliatieve zorg in uw regio.
  • Er zijn speciaal opgeleide vrijwilligers die u kunnen helpen zodat thuis sterven mogelijk is. Kijk op VPTZ.

 

 

Panellid worden

Word nu ook lid van ons panel. Uw mening draagt bij aan een betere zorg. Deelname is gratis en nooit verplicht.

Aanmelden Inloggen

Vragen of klachten?

Neem contact op met het Nationale Zorgnummer. Bel 0900 2356780 (20ct/gesprek) of mail. Wij geven u onafhankelijk advies en betrouwbare informatie.

Zoek op trefwoord of thema in de Kennisbank. De meest uitgebreide Kennisbank van de zorg.

Zoek in de kennisbank