Palliatieve zorg

Wie te maken heeft met een kwetsbare gezondheid of levensbedreigende ziekte, kan palliatieve zorg krijgen. Palliatieve zorg is niet gericht op genezing, maar op het verminderen of voorkomen van klachten en problemen. Het kan gaan over klachten en problemen, maar ook over je kwaliteit van leven verbeteren. Voorop staat wat jij belangrijk vindt en wat je nodig hebt. En wat je naasten nodig hebben. Ieder mens ervaart andere klachten. De één heeft last van pijn of misselijkheid. De ander heeft angst of voelt zich somber. Ook zijn er vaak vragen over wat het leven zinvol maakt.

Veel mensen hebben moeite met afscheid nemen. Dokters, verpleegkundigen, verzorgenden, naasten, een psycholoog, geestelijk verzorger, vertegenwoordiger van een geloof en vrijwilligers kunnen nog veel voor jou en je naasten doen. Je zorgverleners helpen je bij vragen, klachten en problemen. Hoe lang palliatieve zorg duurt, verschilt per persoon. Soms dagen, soms weken, soms een jaar of veel langer.

Paul (65) Mijn advies voor mantelzorgers: ‘Geef op tijd zorgtaken uit handen. Hulp vragen is juist een vorm van slim en sterk zijn.’

‘In het begin deed mijn vriendin nog het leeuwendeel van mijn zorg, omdat ze dat zelf graag wilde. Maar gaandeweg raakte zij oververmoeid en namen de zorgverleners meer zorgtaken over. En dat was maar goed ook. Anders was ze er fysiek en mentaal aan onderdoor gegaan, en was onze relatie verder onder druk komen te staan.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!