Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Nieuws

De Patiëntenfederatie bestaat 30 jaar! Wat gebeurde er allemaal in die tijd? Ontdek het allemaal en ga hier door onze tijdlijn heen.

Kijk hier voor het actuele nieuws en de standpunten die Patiëntenfederatie Nederland daarover inneemt om zo met de leden de zorg beter te maken.

  • Het gesprek in het verpleeghuis tussen artsen en (naasten van) cliënten over de zorg die cliënten richting hun levenseinde willen krijgen, kan beter. Dat blijkt uit een onderzoek dat Patiëntenfederatie Nederland heeft gedaan onder vooral naasten van verpleeghuisbewoners. Uit het onderzoek naar deze ‘proactieve zorgplanning’ blijkt onder andere dat deze gesprekken vaker plaats kunnen vinden en dat in deze gesprekken nog niet alle relevante zaken altijd de revue passeren.
  • Steeds meer medische zorg, geestelijke gezondheidszorg, welzijn en inclusie zijn regionaal georganiseerd. Het onlangs afgesloten Integraal zorgakkoord (IZA) spreekt de ambitie uit om deze ontwikkeling te versterken en zorggebruikers en inwoners direct te betrekken bij de inrichting van het regionale zorg- en welzijnsbeleid. Dat laatste gebeurde tot nu toe nog te weinig. Daarom moeten er regionale knooppunten worden ingericht, die de mensen om wie het gaat alsnog een stem geven.
  • Minister Ernst Kuipers van VWS wil extra stappen maken om ervoor te zorgen dat er in 2025 goed gevulde en goed werkende PGO’s zijn voor iedereen. De Patiëntenfederatie is blij dat de minister extra stappen wil zetten. Met een Persoonlijke Gezondheidsomgeving (PGO) krijgen mensen namelijk meer regie over hun eigen gezondheidsgegevens.
Twee mensen aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

  • Elk jaar maken we een overzicht van verzekeraars die een vergoeding geven voor je lidmaatschap van een patiëntenvereniging. De vergoeding van je lidmaatschap loopt via de aanvullende verzekering.
  • Je werkt en hebt of krijgt een chronische ziekte. Wat nu? Ben je sneller vermoeid dan je collega’s? Kun jij je minder goed concentreren? Waarschijnlijk zoek je manieren om toch te blijven werken als je ziek bent. Wij verzamelen kennis, ervaringen en online hulpmiddelen van patiëntenorganisaties voor mensen met een chronische ziekte die aan het werk willen blijven.
  • Aan het einde van dit jaar wordt opnieuw gekeken naar een richtlijn op het gebied van stoppen met roken. En daarvoor hebben we jouw hulp nodig! De informatie die we met deze vragenlijst ophalen, wordt namelijk door de Patiëntenfederatie ingebracht bij het opstellen van een nieuwe richtlijn van het Nederlands Huisartsen Genootschap - NHG - op het gebied van stoppen met roken.
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Titus is aan het fietsen

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden.