Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Nieuws

Kijk hier voor het actuele nieuws en de standpunten die Patiëntenfederatie Nederland daarover inneemt om zo met de leden de zorg beter te maken.

  • De kans op risicoselectie in de wijkverpleging door zorgaanbieders neemt toe. Die waarschuwing geeft Patiëntenfederatie Nederland af in een brief aan de Tweede Kamer in aanloop naar het debat van morgen over wijkverpleging. De belangenbehartiger baseert de waarschuwing op toenemende signalen uit de achterban dat dit op dit moment al gebeurt.
  • Patiëntenfederatie Nederland lanceert een wervingscampagne om het Zorgpanel verder uit te breiden. De campagne richt zich op mensen die 40 tot 55 jaar oud zijn en wel eens gebruik maken van de zorg in Nederland. De zorg verbeteren op basis van ervaringen en meningen van patiënten. Dat is al 15 jaar het doel van het Zorgpanel dat nu zo’n 20.000 mensen telt.
  • Maak vaart met een betere en snellere uitwisseling van gezondheid- en medicatiegegevens van patiënten, zeker in acute zorgsituaties. Die oproep doen Patiëntenfederatie Nederland en de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) samen met zeventien andere zorgpartijen.
Twee mensen aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

  • Betere zorg begint bij écht betrekken van patiënten. Om echt patiëntgericht te werken is het belangrijk om doorlopend naar patiënten te luisteren en te zoeken naar hun wensen en behoeftes. Ikzoekeenpatient.nl helpt bij het realiseren van de ambitie van patiëntenverenigingen en de overheid om de zorg patiëntgerichter te maken.
  • Een wilsverklaring is een document waarin staat wat jouw wensen zijn rondom jouw behandeling of levenseinde. Deze verklaring wordt gebruikt als je zelf geen beslissingen meer kunt nemen. Als je in een coma ligt bijvoorbeeld of als je een zwaar ongeluk krijgt waardoor je niet meer kunt praten of op een andere manier overleggen met je arts. Als je een wilsverklaring hebt en aan anderen laat weten dát je die hebt dan weten zij wat jouw behandelwensen zijn.
  • Als je wilt veranderen van huisarts, dan kun je daar verschillende redenen voor hebben. Je bent verhuisd naar een andere plaats of wijk. Je bent niet tevreden over je huisarts. Of er is een conflict ontstaan tussen jou en je huisarts. Hoe kun je het kiezen van een andere huisarts het beste aanpakken? En hoe zit het met de patiëntenstop door het huisartsentekort?
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Discussie aan tafel

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden.