Direct naar:

Patiëntenfederatie Nederland

Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben, nu of in de toekomst. En geeft patiënten een stem: in de spreekkamer, in de politiek, bij de zorgverzekeraar en in het nieuws. Op basis van de ervaringen van mensen zorgen we dat de zorg beter aansluit bij wat mensen vragen. Onze informatie helpt mensen bij het maken van keuzes in de zorg. De Patiëntenfederatie vertegenwoordigt ruim 200 patiëntenorganisaties.

Jentje zit aan tafel

Over de zorg

Patiëntenfederatie Nederland maakt je wegwijs in de gezondheidszorg. Maak gebruik van praktische informatie, (keuze)hulpmiddelen en ervaringen van anderen. Patiëntenfederatie Nederland zet zich in voor alle mensen die zorg nodig hebben.

 • Patientenfederatie Nederland vindt dat mensen het recht moeten hebben om te kunnen kiezen voor digitale zorg. Zij moeten kunnen kiezen voor het communicatiekanaal en type zorg dat bij hen past. De weg naar deze hybride zorg hebben we beschreven in een standpunt.
 • De toegankelijkheid van de huisartsenzorg staat onder druk. De zorgvraag neemt toe en wordt complexer. Lees hier de verhalen van patiënten die laten zien hoe belangrijk goede huisartsenzorg is en een cruciale schakel vormt in het hele zorgsysteem. Daarom is het belangrijk dat iedereen toegang blijft houden tot huisartsenzorg.
 • Wij staan voor passende zorg die samen met én vanuit het patiëntenperspectief wordt georganiseerd. Dit betekent dat de patiënt als partner in de behandelrelatie daadwerkelijk positie krijgt en op maat wordt ondersteund. Lees meer in ons standpunt hierover.
Christel is buiten in een natuurgebied

Zet je ervaring in

Met jouw stem maakt de Patiëntenfederatie het verschil in de spreekkamer en in het zorgstelstel. Deel zelf ook je ervaringen met de zorg. Zo help je anderen én de zorg vooruit.

Titus is aan het fietsen

Dit doen wij

Patiëntenfederatie Nederland komt op voor alle mensen die zorg nodig hebben. Dat doen wij door zelf beleid te ontwikkelen en dat van andere organisaties en beslissers te beïnvloeden. 

 • Nieuws
  Er komt een nieuwe prikronde tegen corona voor iedereen boven de 12 jaar die dat wil. Vanaf half september is de eerste groep aan de beurt onder wie ook diegenen die jonger dan 60 zijn en onder de zogenoemde specifieke medisch (hoog) risicogroepen vallen.
 • Nieuws
  Naast de handreiking 'Praat op tijd over je levenseinde' is er nu een wegwijzer wilsverklaring die mensen op weg helpt een wilsverklaring op te stellen en wijst waar nuttige informatie daarover is te vinden. Handig, zeker als je een levenstestament opstelt bij de notaris.
 • Nieuws
  Met een breed programma over wonen, ondersteuning en zorg voor ouderen (WOZO) willen minister Helder en tal van maatschappelijke organisaties de ouderenzorg klaarmaken voor de toekomst. De nieuwe norm voor die zorg wordt: zelf als het kan, thuis als het kan en digitaal als het kan.