Belofte aan patiënt en cliënt om vaart te maken met medicatieoverdracht

Als je in het ziekenhuis terechtkomt, kan de arts daar niet meteen zien welke medicijnen je gebruikt. Dat zorgt voor veel problemen en maakt dat patiënten niet de optimale zorg kunnen krijgen. Het overdragen van medicatiegegevens in de hele keten van zorgverleners is nog niet goed geregeld. In het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ hebben alle sectoren in de zorg afgesproken om er voor te zorgen dat daar verandering in komt.

Kickstart Medicatieoverdracht

Gegevens beter digitaal uitwisselen waardoor wél een actueel en volledig medicatieoverzicht op de juiste plek beschikbaar is. Dat is van belang voor heel de zorgketen. De medicatieveiligheid voor patiënten verbetert en het bespaart zorgverleners veel tijd als de hele zorgketen op deze manier werkt. Het is een complex traject wat wordt doorlopen om dit voor elkaar te krijgen. In twee regio’s (West Friesland en Rijnmond) zal met een zogenaamde ‘Kickstart’ als eerste de overdracht van medicatiegegevens gerealiseerd worden. Na diverse vertragingen in het programma werd onlangs door de betrokken partijen tijdens een bijeenkomst de belofte gedaan aan patiënten en cliënten dat zij zich maximaal inspannen om deze Kickstart af te ronden in 2025.

Belofte beschouwen als verplichting

Cisca Goedhart van MIND verwoordde de urgentie tijdens de bijeenkomst: “Dagelijks worden 179 patiënten opgenomen door medicatiefouten. Hiervan zijn er 75 vermijdbaar door een goede medicatieoverdracht. Dat is nogal wat. Wij beschouwen de belofte die is gedaan als een inspannings- en resultaatverplichting.”

Indrukwekkende verhalen

Liesbeth en Martijn (een patiënt en een cliënt) deelden tijdens de bijeenkomst hun indrukwekkende verhaal. Martijn vertelde hoe de overdracht van zijn gegevens tussen zijn psychiater en de huisartsenpraktijk niet goed was gegaan. Hij gebruikte een middel zeven jaar langer dan was toegestaan en kwam daar achter toen hij opnieuw hulp vroeg bij de psychiater. “In plaats van hulp in roerige tijden, kwam ik in een onzekere situatie met heel veel stress.” Liesbeth vertelde hoe zij voor haar dochter in het weekend niet de medicatie kreeg die acuut nodig was, omdat de dienstapotheek niet kon zien welke medicijnen haar dochter gebruikt. “Ik vind dat dat niet kan. De medicatiegegevens moeten voor iedereen op één plek en altijd up to date zijn.”

Veiligheid voorop

Het niet kunnen beschikken over juiste en volledige medicatiegegevens van patiënten is voor zorgverleners niet alleen tijdrovend, maar maakt een goed behandelplan ook lastig. Jacco Pesser, lid van de stuurgroep namens de openbare farmacie, onderstreept de verhalen van Liesbeth en Martijn vanuit de zorgverlenerskant. “Het laat zien dat als wij niet kunnen zien of iets veilig is voor de patiënt, we dus ook geen goede afweging kunnen maken voor de patiënt.”

Samen voor medicatieoverdracht

Bekijk alle informatie over het programma ‘Samen voor medicatieoverdracht’ via de site.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!