Betrek patiënten en naasten bij vaccinatiestrategie Covid-19

Binnenkort bepaalt het Kabinet wie het vaccin tegen Corona het eerst krijgt en hoe de vaccinatie wordt uitgevoerd. Betrek patiënten/cliënten-, naasten/familie- en ouderenorganisaties daarbij. Zo voorkom je dat specifieke groepen mensen met een medische indicatie gemist worden. En je zorgt er meteen voor dat de organisatie van de vaccinatie zo optimaal mogelijk voorbereid en uitgevoerd wordt.

Dat is de strekking van een brief die we samen met andere organisaties aan de Tweede Kamer hebben gestuurd. Die praat elke twee weken over de ontwikkelingen met het coronavirus. We pleitten al eerder voor voorrang voor mensen een kwetsbare gezondheid. De Gezondheidsraad heeft een advies opgesteld over de volgorde waarin mensen een vaccin aangeboden krijgen. Daarbij krijgen ouderen met een kwetsbare gezondheid voorrang, afhankelijk van de specifieke werking en het aantal beschikbare vaccins. Mensen met een kwetsbare gezondheid die jonger zijn dan 60 jaar lijken later aan de beurt te komen. Geef hen ook voorrang. Net als mantelzorgers en naasten. Want soms kunnen mensen met kwetsbare gezondheid zelf niet gevaccineerd kunnen worden. Dan biedt vaccinatie van hun mantelzorgers of naasten een extra, noodzakelijke bescherming.

Ook pleiten we voor het betrekken van patiënten/cliënten-, naasten/familie- en ouderenorganisaties bij de voorbereiding van de uitvoering en de communicatie. Om te zorgen dat specifieke groepen mensen met een medische indicatie niet gemist worden. En zodat de organisatie van de vaccinatie optimaal voorbereid en uitgevoerd wordt. Voor bepaalde groepen mensen is het bijvoorbeeld belangrijk dat de vaccinatie zo dichtbij mogelijk bij huis of zelfs thuis wordt aangeboden. Ook kunnen de organisaties een rol spelen bij het ontwikkelen van toegankelijke, begrijpelijke en betrouwbare informatie over het vaccin en de uitvoering van de vaccinatie.

Deze aandachtspunten geven we samen met Ieder(in), MIND, KBO-PCOB en MantelzorgNL mee in deze brief aan de Tweede Kamer.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!