Bewoners van verpleeghuizen willen een tuin en meer beweging

Bewoners van verpleeghuizen en hun naasten hechten veel waarde aan het buitenterrein van het verpleeghuis. Ze willen hierin wandelen en als dat niet kan, er in elk geval naar kunnen kijken. In de praktijk lukt dit vaak niet. Dat blijkt uit onderzoek van de Patiëntenfederatie Nederland.

Het onderzoek sluit aan op eerder onderzoek van het SCP, waaruit onder meer blijkt dat een op de vijf verpleeghuisbewoners nooit buiten komt. Soms is dit omdat hun gezondheid het niet toelaat, maar vaak ook wordt een gebrek aan begeleiding als oorzaak genoemd.

Niet naar buiten

Het aanvullende onderzoek is gebaseerd op waarderingen op ZorgkaartNederland van de Patiëntenfederatie. Uit deze waarderingen blijkt dat (potentiële) verpleeghuisbewoners en hun naasten veel waarde hechten aan het buitenterrein van het verpleeghuis. Een fijne buitentuin waar mensen kunnen wandelen wordt als prettig en essentieel ervaren. Regelmatig blijkt echter dat mensen niet naar buiten kunnen, of niet wanneer zij dat willen. Veel cliënten zijn afhankelijk van het personeel om naar buiten te gaan. In sommige verpleeghuizen zijn hiervoor extra vrijwilligers aangetrokken, maar vaak is er geen of weinig capaciteit.

‘Mijn moeder vindt het frustrerend niet naar buiten te kunnen,’ aldus een van de reacties. ‘Ze verblijft op de eerste etage. De instelling heeft een binnentuin, maar daar kan ze helaas niet alleen naar toe. Mijns inziens wordt er te weinig prioriteit gegeven om met mijn moeder naar buiten te gaan.’

Ramen te hoog

Uit de waarderingen op ZorgkaartNederland blijkt ook dat het regelmatig voorkomt dat bewoners niet goed naar buiten kunnen kijken, omdat de ramen bijvoorbeeld te hoog zitten. ‘Ik ben tevreden over mijn appartement,’ aldus een reactie. ‘Het is groot genoeg voor mij alleen. Een nadeel is dat de ramen zo hoog zijn. Als je op je stoel zit kun je niet naar buiten kijken. Zittend in een rolstoel zie je dus helemaal niets.’

Het SCP-rapport maakt duidelijk dat ruim de helft van de bewoners van verpleeghuizen (51%) meer zou willen bewegen dan zij nu doen. Het onderzoek van de Patiëntenfederatie naar de waarderingen op ZorgkaartNederland sluit hierop aan. Er wordt in de reacties veel gesproken over bewegen, zowel in positieve als in negatieve zin. Dit hangt samen met de aanwezigheid van voldoende personeel en vrijwilligers die hiervoor ingezet kunnen worden.

‘Er is een activiteitenbegeleider en er wordt wel gezongen, muziek gemaakt en er is bewegen voor ouderen,’ aldus bijvoorbeeld een positieve reactie. ‘Er zou meer fysieke beweging mogen zijn, zoals wandelen,’ is een meer kritische waarneming. ‘Ik merk dat de medewerkers daar zelf niet veel tijd voor hebben. Ze moeten het hebben van vrijwilligers, maar die zijn er niet altijd.’

Dianda Veldman: ‘Houd oog voor behoeften van mensen’

‘Buiten zijn en bewegen zijn eerste levensbehoeften, ook voor bewoners van verpleeghuizen’, zegt Dianda Veldman, directeur/bestuurder van de Patiëntenfederatie Nederland. ‘Wij vinden het zorgelijk dat er uit de waarderingen op ZorgkaartNederland blijkt dat er wat dat betreft soms veel te wensen overblijft. Het is belangrijk dat er oog is voor deze behoefte van mensen en verpleeghuizen kijken naar wat wél kan.’

Om te helpen bij de keuze voor een verpleeghuis, heeft Patiëntenfederatie Nederland een nieuwe folder gemaakt, Kennismaken met het verpleeghuis. In de folder is een lijst met aandachtspunten opgenomen die potentiële bewoners bij een kennismakingsgesprek met een verpleeghuis kunnen helpen.

De keuzehulp Verpleeghuiszorg, de ervaringen op zorgkaartnederland.nl en deze nieuwe folder met aandachtspunten ondersteunen ook bij de keuze van een passend verpleeghuis. Daarnaast kan de vragenlijst van mijnkwaliteitvanleven.nl helpen bij het in beeld brengen van wensen en behoeften.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!