Bezuinig niet op patiëntenorganisaties

Patiëntenorganisaties doen nuttig werk en worden steeds vaker gevraagd om mee te denken, maar dat vertaalt zich niet in meer geld om die taken uit te kunnen voeren. Dat is de strekking van een brief van Ieder(in), Patiëntenfederatie Nederland en Mind aan de Tweede Kamer. Er moet geld bij, willen de organisaties voor patiënten en gehandicapten hun werk kunnen blijven doen, aldus de brief.

De drie schrijven aan de Tweede Kamer: “Met de huidige financiële middelen kunnen PG-organisaties (landelijk, regionaal en lokaal) hun rollen en taken nauwelijks waarmaken. En maar met grote moeite voldoen aan de enorme vraag naar Ervarings­deskundigheid of ervaringskennis. De financiële middelen, die grotendeels worden verkregen uit het PG-beleidskader van het ministerie van VWS, zijn daartoe simpelweg ontoereikend. Ook zijn er organisaties die om allerlei redenen niet in aanmerking komen voor subsidie.”

De brief constateert dat de inbreng van de patiëntvertegenwoordigers onmisbaar is in politiek en bestuur, bij wetenschappelijk onderzoek en bij kwaliteitstrajecten in de zorg en maatschappelijke ondersteuning. Maar dat kan alleen zo blijven als er geld bijkomt, aldus de brief.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!