Cliëntondersteuning kan beter

Cliëntondersteuning kan beter. ln de vorm van goed toegankelijke en begrijpelijke informatie en instrumenten die cliënten en naasten helpen bij het snel vinden van de juiste weg. En ook bij de inzet van cliëntondersteuners die in een vroeg stadium kunnen meekijken met cliënten en helpen bij het organiseren en vinden van passende zorg en ondersteuning. Bij overgang naar een ander zorgdomein moet de cliëntondersteuner in principe meegaan. Dat schrijft Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die praat volgende week over zorg en ondersteuning thuis.

Veel initiatieven maar geen integrale aanpak

De federatie constateert dat er al veel initiatieven zijn om mensen met complexe zorgvragen langer thuis te laten wonen, maar dat er geen integrale aanpak is.

Uit de brief: “Mensen met complexe zorgvragen lopen vaak vast bij het vinden en regelen van oplossingen. Als ze voor die oplossingen een beroep moeten doen op verschillende zorgwetten, blijkt dat extra lastig. Er zijn veel initiatieven om hier iets aan te doen, zoals verbeteringen in het beschikbaar stellen van cliëntondersteuning. Al die inzet helpt, maar het lijken noodverbanden. Het doet niets aan de verkokerde blik waarmee vanuit de verschillende domeinen de zorg wordt ingericht.

Patiëntenfederatie Nederland pleit voor een integrale aanpak. Niet alleen bij complexe situaties, maar al in een zo vroeg mogelijk stadium. Je komt sneller tot passende oplossingen als je wensen en voorkeuren van mensen centraal stelt bij het vaststellen van behoefte aan zorg of ondersteuning. Doe dat in alle zorgdomeinen.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!