Doe iets aan kloof tussen arbeid en zorg

Er moet integraal beleid zijn dat de kloof tussen arbeid en zorg verkleint en mensen die ziek zijn of waren in staat stelt om binnen hun mogelijkheden, wensen en behoeften op verantwoorde wijze te kunnen (blijven) werken. Want volwaardig en verantwoord aan het werk (kunnen) blijven is in ieders belang: van de werkende, werkgevers en de maatschappij.

Dat schrijven de Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid in een brief aan de Tweede Kamer. Die bespreekt binnenkort de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Zo’n beleid is nodig voor mensen met een chronische aandoening, maar ook voor mensen die kampen met de (chronische) gevolgen van een ziekte. Voor hen is behoud van of terugkeer naar werk lastig. De Samenwerkende organisaties Arbeid & Gezondheid pleiten daarom voor een betere samenwerking tussen VWS en SZW.

“Zet in op integraal beleid gericht op betere arbeidsgerichte medische zorg”, aldus de brief. Het is van belang dat werk zo vroeg mogelijk in het medische traject aan de orde komt. Begeleiding van een deskundige op het gebied van gezondheid en werk daarbij is essentieel".

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!