Druk op huisartsenzorg wordt steeds meer merkbaar voor patiënten

De toenemende druk op de huisartsenzorg wordt steeds meer merkbaar voor patiënten. Dat blijkt uit een onderzoek dat de Patiëntenfederatie deed onder haar Zorgpanel. Hoewel het huisartsen in Nederland gelukkig nog bijna altijd lukt om patiënten van zorg te voorzien en de tevredenheid over huisartsen nog steeds hoog is, merkt een aanzienlijk deel van de patiënten dat de bereikbaarheid van huisartsen de laatste jaren is afgenomen.

Zo heeft zo’n 34% van de 12.374 deelnemende respondenten van het Zorgpanel de afgelopen jaren een verandering in bereikbaarheid ervaren, waarvan een groot deel een negatieve. De afname van de bereikbaarheid van huisartsen uit zich volgens de respondenten op verschillende manieren. Zo merkt een deel van de respondenten dat het moeilijker wordt om de huisarts(assistent) te pakken te krijgen en/of dat het langer duurt voordat patiënten bij de huisarts terecht kunnen. “Dat laat duidelijk zien dat de druk op de huisartsenzorg toeneemt,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland. “Desondanks blijkt uit het onderzoek ook dat het huisartsen – soms door zich in vele bochten te wringen – nog altijd lukt om bijna iedereen die dat nodig heeft van zorg te voorzien, zeker in noodgevallen. Daarvoor is een compliment dus ook zeker op zijn plaats.”

zittende vrouw in wachtkamer bij huisarts

Meer samenwerking tussen huisartsen en andere zorgverleners

Wel staat het volgens Patiëntenfederatie Nederland buiten kijf dat de manier waarop de huisartsenzorg in Nederland georganiseerd is en aangeboden wordt moet veranderen om de huisartsenzorg in de toekomst zowel behapbaar te houden voor huisartsen, als toegankelijk en bereikbaar te houden voor patiënten. Daarvoor doet de federatie naar aanleiding van het onderzoek verschillende aanbevelingen. Zo pleit de federatie voor meer en betere samenwerking tussen huisartsen om bijvoorbeeld een opvangnetwerk te creëren voor mensen die (tijdelijk) geen huisarts hebben. Ook kan volgens de federatie de samenwerking met andere zorgverleners beter zodat de huisarts ontlast wordt: “Denk bijvoorbeeld aan de apotheker een grotere rol geven bij het monitoren van medicijngebruik,” aldus Veldman.

Tot slot is de Patiëntenfederatie fervent voorstander van het snel door-ontwikkelen van digitaal contact met de huisarts. Denk aan het inplannen van afspraken, het doorontwikkelen van Thuisarts.nl, maar ook het online beoordelen van iets waar een patiënt zich zorgen over maakt. De ene praktijk is daar al verder in dan de andere: “Fysiek contact met de huisarts moet voor een patiënt altijd mogelijk blijven, maar voor veel vragen of kwaaltjes leent contact via een beveiligde chat of e-mail zich ook goed,” aldus Veldman. “De tijd die een huisarts daarmee bespaart, kan hij of zij besteden aan patiënten die dat echt nodig hebben.”

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!