Een sterke en toegankelijke eerstelijnszorg is essentieel voor patiënten

Het versterken en toegankelijker maken van de eerstelijnszorg is van groot belang voor patiënten. Die boodschap geeft Patiëntenfederatie Nederland met een brief af aan de Tweede Kamer die volgende week over de toekomst van de eerstelijnszorg debatteert. Volgens de Patiëntenfederatie is het van groot belang dat onder andere de toegang tot huisartsenzorg en het toezicht daarop verbetert. Daarnaast moeten de financiële drempels voor mondzorg en fysiotherapie omlaag. Er komen op dit moment onnodig veel patiënten in de complexe, impactvolle en dure tweedelijnszorg terecht die ook in de eerstelijnszorg geholpen kunnen worden, constateert Patiëntenfederatie Nederland.

Verbeter de toegang tot de huisartsenzorg

De laatste tijd krijgt de federatie veel signalen dat patiënten geen huisarts kunnen vinden of dat hun huisarts minder goed bereikbaar is. Het is zelfs het onderwerp waar ons Nationale Zorgnummer het vaakst over gebeld wordt: “De huisartsenzorg is de basis van ons stelsel. Als dat niet goed georganiseerd is, ondervinden we daar op veel andere plekken de gevolgen van,” aldus Schellekens.

Patiëntenfederatie Nederland vraagt daarom nogmaals aan de politiek om goed in kaart te brengen hoeveel en waar patiënten op dit moment precies moeite hebben met toegang tot de huisartsenzorg. Met die informatie moeten er op de korte termijn maatregelen genomen worden om dit te verbeteren. Ook vraagt de Patiëntenfederatie aandacht voor de kwaliteit van huisartsenzorg van vooral de (snel groeiende) grote ketens: “Wij vinden het verontrustend dat de IGJ en NZa onlangs stelden knelpunten te ervaren in het toezicht op dit soort ketens. Daar ervaren veel patiënten nu al nare gevolgen van. Bijvoorbeeld omdat hun huisartsenpraktijk gewoon niet bereikbaar is,” aldus Schellekens. Wat Patiëntenfederatie Nederland betreft is het daarom zaak dat de monitoring en toezicht op dit soort grote ketens snel verbetert.

Verlaag de drempels voor mondzorg en fysiotherapie

Daarnaast moeten de financiële drempels voor de tandarts en fysiotherapeut omlaag. Daarom pleit Patiëntenfederatie Nederland er enerzijds voor om de basismondzorg voor Nederlanders betaalbaarder te maken. En ook de kosten voor de fysiotherapeut te verlagen voor bijvoorbeeld mensen met een chronische aandoening. “Veel mensen met een chronische aandoening hebben baat bij fysiotherapie. Niet alleen bij herstel, maar ook om hun dagelijks leven zo goed mogelijk te kunnen leiden en bij het beperken van achteruitgang. Goed en passend voor de patiënt, maar ook voor de maatschappij. Je voorkomt namelijk zorg op andere, vaak duurdere plekken in ons stelsel,” aldus Schellekens. Omdat patiënten de eerste twintig behandelingen nu nog zelf moeten betalen, wordt deze vorm van zorg echter vaak gemeden.

Patiëntenfederatie Nederland roept de politiek daarom op om een recent advies van het Zorginstituut over te nemen. Volgens het Zorginstituut zouden voor patiënten met aandoeningen die op de ‘chronische lijst’ staan, ook de eerste twintig behandelingen vergoed moeten worden.

Lees hieronder de volledige brief die wij aan de Kamer hebben gestuurd.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!