Eerste reactie Patiëntenfederatie op hoofdlijnenakkoord

Patiëntenfederatie Nederland is positief over de aandacht voor de betaalbaarheid van en de toegang tot zorg voor patiënten in het hoofdlijnenakkoord. De beoogde forse verlaging van het eigen risico is een eerste goede stap om stapeling van zorgkosten voor patiënten tegen te gaan, maar meer blijft nodig.

Patiëntenfederatie Nederland is benieuwd naar en denkt graag mee over de verdere uitwerking van de ambities. We volgen nauwlettend of de fundamentele keuzes die nog gemaakt moeten worden de kwaliteit, betaalbaarheid en toegankelijkheid van zorg voor patiënten helpen verbeteren. Het tegengaan van wachtlijsten, betere gegevensuitwisseling en meer inzicht in de kwaliteit van de zorg voor patiënten hebben daarin onze bijzondere aandacht.

Vandaag publiceerden de politieke partijen PVV, VVD, NSC en BBB het hoofdlijnenakkoord op basis waarvan zij een kabinet willen gaan vormen. In dit hoofdlijnenakkoord werden ook de plannen en ambities voor de toekomst van de zorg in Nederland ontvouwd. 

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!