Geef bewoners en gebruikers een stem als het gaat over kwaliteit in de verpleeghuizen en de zorg thuis

Welke keuzes er ook worden gemaakt over de kwaliteit van zorg en ondersteuning in verpleeghuizen, voorop moet staan dat er altijd wordt uitgegaan van wat de bewoners willen en nodig hebben. Het moet niet zo zijn dat mensen in een verpleeghuis het gevoel hebben te gast te zijn in plaats van dat ze zich echt thuis voelen. Daarom is het nodig om ook goed te kijken naar de hoeveelheid personeel in een huis. Zomaar besluiten dat dezelfde zorg ook met minder personeel geleverd kan worden, zonder dat duidelijk is hoe de kwaliteit van de zorg overeind blijft, is onwenselijk.

Dat is de strekking van een brief over verpleeghuiszorg van Patiëntenfederatie Nederland aan de Tweede Kamer. Die spreekt volgende week over de verpleeghuiszorg en de zorg vanuit de Wet langdurige zorg.

In de brief schrijft de Patiëntenfederatie dat mensen moeten kunnen rekenen op passende zorg en ondersteuning, ongeacht waar ze wonen, in een verpleeghuis of thuis. De overheid moet duidelijk aangeven wat zij verstaat onder – kwaliteit van - passende zorg, zodat mensen weten waar ze aan toe zijn. Daarbij is het van wezenlijk belang dat bewoners bij de kwaliteitsnormen worden betrokken. Het gaat immers om hen.

De Patiëntenfederatie wijst er de Kamer op dat digitalisering van en in de zorg een rol kan spelen bij langer thuiswonen. Maar ook dan is het nodig dat de gebruikers steeds worden betrokken en dat zij weten dat er zorg en ondersteuning nabij is, bijvoorbeeld in de vorm van een vast netwerk.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!