Gezamenlijke oproep: maak werk van fitte patiënten vóór de behandeling

Samen met de Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU), de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ) en het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) pleit de Patiëntenfederatie ervoor om programma’s die patiënten fit maken voor een operatie – ook wel prehabilitatie genoemd - standaard te vergoeden. Volgens de partijen leidt prehabilitatie tot een sneller herstel van patiënten en bespaart het daarmee uiteindelijk zorgkosten.

In een brief aan de Tweede Kamer vragen de organisaties om deze prehabilitatie in de standaardzorg op te nemen, zodat deze zorg sneller wordt opgeschaald. Dit is nodig omdat nog slechts enkele zorgverzekeraars prehabilitatie vergoeden en niet alle zorgverzekeraars vinden dat prehabilitatie voldoet aan de ‘stand van wetenschap en praktijk’. De partijen vinden dat de wetenschap heeft aangetoond dat prehabilitatie een succesvolle bijdrage levert aan het herstel van patiënten en het daarom vergoed moet worden.

vrouw op fitnessfiets met begeleider naast zich bij de fysio

Positieve effecten prehabilitatie

De partijen schrijven in de brief dat prehabilitatie een doorslaggevende rol speelt bij medische ingrepen. Omdat patiënten door een prehabilitatie-traject met een zo goed mogelijke conditie de operatie ingaan, heeft dit positieve effecten voor de patiënt zelf én voor de zorg in het algemeen. Hoe fitter een patiënt de operatie ingaat, hoe beter de patiënt er doorgaans uitkomt. Dit leidt tot minder complicaties, minder ongeplande heropnames en een sneller en beter herstel van de patiënt. Daarnaast wordt de betrokkenheid van de patiënt bij de behandeling vergroot en de kwaliteit van leven verbetert op korte en langere termijn. Dit voorkomt onnodige ziekenhuiskosten en verlaagt de druk op de zorg.

Begeleiding op het gebied van voeding, fysieke en mentale fitheid en/of het corrigeren van andere (onderliggende) aandoeningen zijn voorbeelden van manieren waardoor patiënten beter voorbereid een behandeling ingaan.

Fit4Surgery

Het programma Fit4Surgery vraagt al langer aandacht voor de fitheid van patiënten vóór de behandeling. Dit programma is begonnen in het RadboudUMC, maar krijgt al in verschillende andere Nederlandse ziekenhuizen navolging. De ambitie is om het uit te rollen door heel Nederland. Met het programma proberen zorgaanbieders samen met verzekeraars voor elke patiënt een individueel fitheidsplan te realiseren. De resultaten daarvan zijn erg positief. Lees hier meer over dit programma.

Lees hieronder de brief aan de Vaste Kamercommissie van VWS.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!