Inbreng Patiëntenfederatie voor Kamerdebat over Geneesmiddelenbeleid

Op 22 maart aanstaande debatteert de Tweede Kamer over het Geneesmiddelenbeleid in Nederland. Als Patiëntenfederatie zijn wij van mening dat patiënten in Nederland altijd moeten kunnen rekenen op passende medicijnen. Helaas zien we ook dat dit streven de laatste tijd onder druk staat door (dreigende) tekorten. Wat ons betreft moet daar snel actie op ondernomen worden.

medicijnen op tafel uitgestald
Patiënten moeten altijd kunnen rekenen op passende medicijnen

Daarom zijn we blij dat vanaf 2023 de opbouw van een grotere voorraad van medicijnen in Nederland - de zogenaamde ijzeren voorraad - eindelijk handen en voeten krijgt. Echter zijn daarmee de tekorten op korte termijn helaas nog niet voldoende en ook niet voor alle geneesmiddelen opgelost. In het belang van patiënten en hun gezondheid pleiten we daarom voor beperking van de exportmogelijkheden van geneesmiddelen waar in Nederland een (dreigend) tekort aan is. In navolging van landen zoals België zou Nederland de parallelle export (dwz de export vanuit groothandels, niet vanuit medicijnfabrieken) van geneesmiddelen in situaties van een tekort kunnen beperken of tijdelijk kunnen verbieden.

Daarnaast pleit de Patiëntenfederatie in aanloop naar het debat in de Kamer ervoor om bij de modernisering van het Geneesmiddelenvergoedingssysteem (GVS) in te zetten op kwalitatief goede en passende clusters. Ook roepen we de Kamerleden op nogmaals aandacht te vragen voor een regelmatige evaluatie voor patiënten die langdurig medicijnen gebruiken.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!