Informatie over ongecontracteerde zorg schiet tekort, risico op hoge zorgrekening

De informatie vanuit verzekeraars en zorgaanbieders richting patiënten over welke zorg in welke polis vergoed wordt, schiet tekort. Dat concludeert Patiëntenfederatie Nederland na een onderzoek onder ruim 12.000 respondenten uit haar Zorgpanel: “Het is voor veel patiënten een black box om tot de juiste informatie te komen, met soms onverwachte zorgkosten tot gevolg. Voorbeelden daarvan zijn er inmiddels eindeloos,” aldus Dianda Veldman, directeur-bestuurder van Patiëntenfederatie Nederland.

Twee vrouwen achter laptop aan tafel

Veel mensen zijn niet op de hoogte dat hun verzekeraar geen contract heeft met hun zorgverlener, blijkt uit het onderzoek. Zo geldt dit voor bijna de helft (49%) van de respondenten die de afgelopen jaren naar een niet-gecontracteerde medisch specialist, wijkverpleegkundige of zorgverlener binnen de GGZ ging. 44% van hen kreeg dit pas te horen toen de zorg al bezig was, 35% toen de zorg al was afgerond. Een aanzienlijk deel van hen zou een andere keuze gemaakt hebben als ze dit van te voren wel hadden geweten: “Maar als je niet weet dat dit risico er is en je het dus zelf niet checkt bij je verzekeraar, start de aanbieder de behandeling vaak gewoon,” aldus Veldman. “Achteraf kunnen patiënten dan onverwacht een rekening op de deurmat krijgen. Dat is niet hoe dit systeem zou moeten werken.”

Nederlanders verzekeren zich minder uitgebreid

Volgens de Patiëntenfederatie is goede voorlichting en informatie hierover richting patiënten in deze tijden extra belangrijk. Uit hetzelfde onderzoek blijkt namelijk ook dat in het afgelopen overstapseizoen deelnemers ervoor kozen om zich dit jaar minder uitgebreid te verzekeren. Het percentage zogenaamde budgetpolissen (het minst uitgebreide pakket) onder deelnemers aan het onderzoek nam dit jaar toe. Voor deze keuze noemen deelnemers de lagere premie vaak als belangrijke reden: “In deze dure tijden bezuinigen mensen op hun verzekering, maar zijn niet voldoende op de hoogte van de risico’s daarvan,” aldus Veldman. “In budgetpolissen is de vergoeding voor ongecontracteerde zorg relatief laag en/of zijn minder aanbieders gecontracteerd, waardoor als je daar onbedoeld mee in aanraking komt, je onverwacht een rekening krijgt.”

Zorgaanbieders en verzekeraars moeten verantwoordelijkheid nemen

Om deze onbedoelde en onverwachte rekeningen te voorkomen, moet de informatie hierover voor verzekerden veel duidelijker worden. Zowel op het moment dat Nederlanders een geschikte verzekering zoeken, als op het moment dat een zorgtraject van start gaat: “Patiënten moeten het op dit moment bijna helemaal alleen uitzoeken. Zorgaanbieders en zorgverzekeraars moeten hier daarom veel meer verantwoordelijkheid in nemen,” aldus Veldman. “Als een behandeling door een bepaalde zorgaanbieder niet of maar deels wordt vergoed vanuit de zorgpolis van een patiënt, dan moet die aanbieder nog voordat de behandeling start daar altijd duidelijk voor waarschuwen. Een vermelding van deze informatie ergens weggestopt op de website is absoluut niet voldoende.”

Belangrijke rol verwijzers

Ook ziet de Patiëntenfederatie hierin een rol voor verwijzers, zoals de huisarts weggelegd. 52% van de mensen uit het onderzoek die ongecontracteerde zorg heeft gehad, komt daar terecht via de huisarts: “Dat laat zien dat ook verwijzers een belangrijke rol moeten spelen bij het op tijd informeren van de patiënt. Ook zij moeten beter gefaciliteerd worden met informatie hierover,” aldus Veldman.

Binnen het Integraal Zorg Akkoord (IZA) worden door partijen momenteel verbeterafspraken gemaakt voor het goed informeren en faciliteren van mensen bij het maken van keuzes voor een zorgverlener of zorgpolis. Ook wij werken en denken daarin mee en brengen daar bovenstaande aanbevelingen in. We dringen er op aan dat de plannen op tijd worden doorgevoerd. Ook willen we dat de plannen echt gaan bijdragen aan merkbare verbeteringen voor verzekerde patiënten.

Lees hier de resultaten van het onderzoek dat de Patiëntenfederatie deed onder haar Zorgpanel.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!