Koepels waarschuwen: patiënten kunnen zorgkosten niet meer betalen

Patiëntenfederatie Nederland trekt samen met collega-koepels Ieder(in) en MIND aan de bel over de stijgende zorgkosten voor patiënten in Nederland. Dit doen zij in aanloop naar het Kamerdebat volgende week over de begroting van het ministerie van VWS voor 2024. De belangenbehartigers krijgen steeds meer signalen uit hun achterban dat mensen zorgkosten niet meer kunnen betalen en daarom zelfs zorg gaan mijden of uitstellen. Een verontrustende ontwikkeling: “In een rijk en beschaafd land als Nederland mag dat niet mogelijk zijn,” aldus Arthur Schellekens, directeur-bestuurder Patiëntenfederatie Nederland.

Uit eerder onderzoek van de Patiëntenfederatie blijkt dat zo’n 1 op de 5 Nederlanders die zorg nodig heeft die zorg weleens mijdt of uitstelt uit kostenoverwegingen. Vooral de tandarts en fysiotherapeut worden niet meer bezocht, met alle negatieve gevolgen van dien: “In de eerste plaats natuurlijk de medische gevolgen voor de patiënt. Zij worden gedwongen te leven met pijn en klachten verergeren vaak. Dat heeft vervolgens ook gevolgen voor de collectieve zorgkosten. Kleine klachten worden grote klachten en behandelingen worden daarmee duurder,” aldus Schellekens.

Verlaag het eigen risico, mondzorg in het basispakket

De koepels zien dat de zorgkosten vooral knellen bij mensen bij wie zorgkosten zich ‘opstapelen’: “Bij veel patiënten houdt het niet op bij alleen het eigen risico,” aldus Schellekens. “Ziek zijn of een aandoening hebben zorgt vaak voor kosten die gezonde mensen niet hebben. Denk aan extra (energie)kosten voor hulpmiddelen, ondersteuning en andere eigen bijdragen. In combinatie met het feit dat mensen door hun ziekte vaak niet of minder kunnen werken gaat dat knellen.” Om patiënten in Nederland meer lucht te geven roepen de koepels de politiek onder andere op om het eigen risico fors te verlagen, basismondzorg weer op te nemen in het basispakket en andere eigen bijdragen in de zorg te verlagen.

Versterk patiëntenorganisaties en betrek ze beter bij regioplannen IZA

Naast patiënten meer financiële lucht geven, roepen de koepels in een gezamenlijke brief aan de Kamer eveneens op om patiëntenorganisaties financieel te versterken. Patiëntenfederatie Nederland, Ieder(in) en MIND zien al langer dat de huidige beschikbare subsidie niet toereikend is en dat de stijgende loonkosten dat nog erger maken, met soms gedwongen ontslagen tot gevolg: “En dat terwijl ministeries, gemeenten en andere maatschappelijke sectoren een toenemend beroep doen op patiëntenorganisaties bij politiek en bestuur, wetenschappelijk onderzoek en kwaliteitstrajecten. Die toegenomen inzet vraagt om een veel groter budget,” aldus Schellekens.

Tot slot roepen Patiëntenfederatie Nederland en haar collega-koepels de Kamer op om meer aandacht te hebben voor de rol van patiëntenorganisaties bij de ontwikkeling van de regioplannen van het IZA. Want daar waar patiëntenorganisaties op landelijk en lokaal niveau over het algemeen goed georganiseerd zijn en gevonden worden, ligt dat op regionaal niveau moeilijker. Hierdoor wordt het patiënt- en cliëntperspectief nog onvoldoende in de regioplannen meegenomen. De koepels vragen de politiek en andere betrokken partijen daarom aandacht voor dit probleem te hebben en een manier te vinden waarop de stem van de patiënt in deze plannen beter geborgd wordt.

Is deze pagina nuttig?
Bedankt voor je feedback!